Název: Metody rozvíjení jemné motoriky žáků na prvním stupni základní školy
Další názvy: Methods for development of fine motor skills in primary school pupils
Autoři: Švárová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Korytář, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7130
Klíčová slova: jemná motorika;Rámcový vzdělávací program;pracovní výchova;příprava hodiny;námět;rozvíjení jemné motoriky;terapeutické aktivity
Klíčová slova v dalším jazyce: fine motor skills;Framework educational programme;manual training classes;preparation;idea;fine motor skills development;therapeutic activities
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na metody a činnosti rozvíjení jemné motoriky žáků v hodinách pracovní výchovy na prvním stupni základní školy. Jsou zde uvedeny realizované přípravy hodin a soubor výrobků vytvořených v pracovní výchově. Dále jsou popsány metody rozvíjení jemné motoriky při terapeutických aktivitách a použití těchto metod při integraci žáků s lehkým mentálním postižením v běžné třídě.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on methods and activities intended for the development of fine motor skills in pupils used in manual training classes in primary school. It provides examples of realized preparation for classes and a list of craft products made in such a class. It elaborates various methods for the development of fine motor skills in therapeutic activities as well as the use of these methods in the process of integration of pupils with mild mental disabilities within a regular class.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-metody-rozvijeni-jemne-motoriky-u-zaku-na-1.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svarova - ved..pdfPosudek vedoucího práce122,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svarova posudek na DP.pdfPosudek oponenta práce30,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svarova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7130

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.