Title: Metody rozvíjení jemné motoriky žáků na prvním stupni základní školy
Other Titles: Methods for development of fine motor skills in primary school pupils
Authors: Švárová, Jana
Advisor: Korytář, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7130
Keywords: jemná motorika;Rámcový vzdělávací program;pracovní výchova;příprava hodiny;námět;rozvíjení jemné motoriky;terapeutické aktivity
Keywords in different language: fine motor skills;Framework educational programme;manual training classes;preparation;idea;fine motor skills development;therapeutic activities
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na metody a činnosti rozvíjení jemné motoriky žáků v hodinách pracovní výchovy na prvním stupni základní školy. Jsou zde uvedeny realizované přípravy hodin a soubor výrobků vytvořených v pracovní výchově. Dále jsou popsány metody rozvíjení jemné motoriky při terapeutických aktivitách a použití těchto metod při integraci žáků s lehkým mentálním postižením v běžné třídě.
Abstract in different language: The thesis focuses on methods and activities intended for the development of fine motor skills in pupils used in manual training classes in primary school. It provides examples of realized preparation for classes and a list of craft products made in such a class. It elaborates various methods for the development of fine motor skills in therapeutic activities as well as the use of these methods in the process of integration of pupils with mild mental disabilities within a regular class.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-metody-rozvijeni-jemne-motoriky-u-zaku-na-1.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Svarova - ved..pdfPosudek vedoucího práce122,35 kBAdobe PDFView/Open
Svarova posudek na DP.pdfPosudek oponenta práce30,17 kBAdobe PDFView/Open
Svarova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.