Název: Distanční výukový kurz - Google SketchUp
Další názvy: Educational material - Google SketchUp
Autoři: Čermák, Jan
Vedoucí práce/školitel: Krotký, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7131
Klíčová slova: Google SketchUp;výukový kurz;3D grafika
Klíčová slova v dalším jazyce: Google SketchUp;educational material;3D graphics
Abstrakt: Tématem diplomové práce bylo vytvoření výukového materiálu jako elektronickou podporu pro výuku na základních školách. Textová část diplomové práce obsahuje nahlédnutí do RVP v České republice i na Slovensku. Dále popis uvedeného výukového materiálu a příklady pro žáky ke zpracování.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this diploma thesis was creation of education material as an electronic support for education in elementary school. Text part of this diploma thesis includes insights to RVP in the Czech Republic and Slovakia. Also description of the learning material and examples for students to process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAT) / Theses (DEC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermak_PDF.pdfPosudek vedoucího práce386,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermak - opon..pdfPosudek oponenta práce102,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermak - prot..pdfPrůběh obhajoby práce37,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7131

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.