Title: Distanční výukový kurz - Google SketchUp
Other Titles: Educational material - Google SketchUp
Authors: Čermák, Jan
Advisor: Krotký, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7131
Keywords: Google SketchUp;výukový kurz;3D grafika
Keywords in different language: Google SketchUp;educational material;3D graphics
Abstract: Tématem diplomové práce bylo vytvoření výukového materiálu jako elektronickou podporu pro výuku na základních školách. Textová část diplomové práce obsahuje nahlédnutí do RVP v České republice i na Slovensku. Dále popis uvedeného výukového materiálu a příklady pro žáky ke zpracování.
Abstract in different language: The theme of this diploma thesis was creation of education material as an electronic support for education in elementary school. Text part of this diploma thesis includes insights to RVP in the Czech Republic and Slovakia. Also description of the learning material and examples for students to process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Cermak_PDF.pdfPosudek vedoucího práce386,66 kBAdobe PDFView/Open
Cermak - opon..pdfPosudek oponenta práce102,59 kBAdobe PDFView/Open
Cermak - prot..pdfPrůběh obhajoby práce37,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.