Název: Experimenty s termokamerou ve školské fyzice
Další názvy: Experiments with Thermocamera for School Physics
Autoři: Kubecová, Magda
Vedoucí práce/školitel: Kielbusová, Zdeňka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7133
Klíčová slova: termografie;termokamera;měření teploty;experimenty ve školské fyzice
Klíčová slova v dalším jazyce: thermography;thermocamera;temperature measurement;experiments in school physics
Abstrakt: V této diplomové práci se zabývám problematikou využití termokamery pro experimenty ve školské fyzice. Ačkoliv termografie je velice rychle se rozvíjející oblast fyziky, která nachází stále významnější uplatnění v mnoha aplikacích, ve školské fyzice v ČR tomuto tématu zatím nebyla věnována prakticky žádná pozornost. Jinak je tomu například v Německu, kde byla v uplynulém desetiletí prezentována na konferencích didaktiků fyziky či publikována v odborných časopisech řada prací zabývající se touto problematikou. Mým cílem tudíž bylo vytvořit materiál, kde by byly jednak stručně zmíněny fyzikální principy metody a její konkrétní aplikace, především by zde však byl uveden dostatečně podrobný návod na realizaci vybraných experimentů včetně rozboru didaktických zásad a jejich případného zařazení do hodin fyziky.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is devoted to using of thermographic measurements in school physics. Practically no material about this topic was published in Czech Republic in spite of that thermography is very fast growing part of applied physics and for example in Germany, great attention was devoted to experiments with thermocamera in school physics. My aim was to prepare compact material which could be used as a some kind of manual by teachers of Czech schools interested in this topic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp tisk.pdfPlný text práce5,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubecova - ved..pdfPosudek vedoucího práce156,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubecova - opon..pdfPosudek oponenta práce157,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubecova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7133

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.