Název: Islamofobie ve Velké Británii a Španělsku
Další názvy: Islamophobia in Great Britain and Spain
Autoři: Vacovská, Taťána
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Ramadan, Ivan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7265
Klíčová slova: islamofobie;islám;maurofobie;muslimové;Španělsko;Velká Británie
Klíčová slova v dalším jazyce: Great Britain;islamophobia;islam;maurophobia;muslims;Spain
Abstrakt: Práce se zabývá fenoménem islamofobie a jeho anti-islámskými a anti-muslimskými manifestacemi ve Velké Británii a Španělsku. Práce poskytuje vhled do problematiky fenoménu islamofobie a seznamuje s vývojem vědeckého výzkumu zaměřeného na tento jev. Dále se zaměřuje na historii a vývoj kontaktů Velké Británie a Španělska s muslimy, na usazení muslimů v těchto zemích, jejich emancipaci a uvědomění.Hlavním cílem této práce je analýza a následná komparace vývoje islamofobie a jejích anti-islámských a anti-muslimských projevů manifestovaných částí nemuslimské populace a také zjistit, jaký vliv a dopad mají na život muslimských minorit a na vztahy mezi muslimskou minoritou a nemuslimskou majoritou ve Španělsku a Velké Británii.
Abstrakt v dalším jazyce: This Master?s thesis deals with the phenomenon of Islamophobia and with its anti-Islam and anti-Muslim manifestations in Great Britain and Spain. The aim of this thesis is an analyzation of a development of the phenomenon of Islamophobia and its anti-Islam and anti-Muslim manifestations in Great Britain and Spain. Moreover, in the thesis is also analyzation of an impact and consequences of the phenomenon on Spanish and British Muslim communities and a partnership between mainstream population and Muslim minorities. Consequently, the results of the analyzations of the situation of Islamophobia and its consequences in both countries are compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Islamofobie ve VB a SP.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vacovska.pdfPosudek vedoucího práce256,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vacovska.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce264,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vacovska.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce118,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7265

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.