Title: Islamofobie ve Velké Británii a Španělsku
Other Titles: Islamophobia in Great Britain and Spain
Authors: Vacovská, Taťána
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Ramadan, Ivan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7265
Keywords: islamofobie;islám;maurofobie;muslimové;Španělsko;Velká Británie
Keywords in different language: Great Britain;islamophobia;islam;maurophobia;muslims;Spain
Abstract: Práce se zabývá fenoménem islamofobie a jeho anti-islámskými a anti-muslimskými manifestacemi ve Velké Británii a Španělsku. Práce poskytuje vhled do problematiky fenoménu islamofobie a seznamuje s vývojem vědeckého výzkumu zaměřeného na tento jev. Dále se zaměřuje na historii a vývoj kontaktů Velké Británie a Španělska s muslimy, na usazení muslimů v těchto zemích, jejich emancipaci a uvědomění.Hlavním cílem této práce je analýza a následná komparace vývoje islamofobie a jejích anti-islámských a anti-muslimských projevů manifestovaných částí nemuslimské populace a také zjistit, jaký vliv a dopad mají na život muslimských minorit a na vztahy mezi muslimskou minoritou a nemuslimskou majoritou ve Španělsku a Velké Británii.
Abstract in different language: This Master?s thesis deals with the phenomenon of Islamophobia and with its anti-Islam and anti-Muslim manifestations in Great Britain and Spain. The aim of this thesis is an analyzation of a development of the phenomenon of Islamophobia and its anti-Islam and anti-Muslim manifestations in Great Britain and Spain. Moreover, in the thesis is also analyzation of an impact and consequences of the phenomenon on Spanish and British Muslim communities and a partnership between mainstream population and Muslim minorities. Consequently, the results of the analyzations of the situation of Islamophobia and its consequences in both countries are compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Islamofobie ve VB a SP.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Vacovska.pdfPosudek vedoucího práce256,86 kBAdobe PDFView/Open
Vacovska.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce264,64 kBAdobe PDFView/Open
Vacovska.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce118,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.