Title: Sýrie a socioekonomické dopady irácké imigrace
Other Titles: Syria and socio-economical impacts of Iraqi immigration
Authors: Dolejš, Michal
Advisor: Ramadan, Ivan
Referee: Kramáreková, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7268
Keywords: Sýrie;Irák;iráčtí uprchlíci;migrace;irácká svoboda;arabské jaro
Keywords in different language: Syria;Iraq;iraqi refugees;migration;iraqi freedom;arab spring
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá iráckou imigrací v Sýrii a jejími socioekonomickými dopady na život v této zemi. Tyto dopady zahrnují např. růst cen základních potravin a nemovitostí a zvýšení míry kriminality, apod. Pro větší přehlednost je práce rozdělena do šesti částí: Události vedoucí k irácké migraci, Iráčtí migranti, Dopady irácké migrace na syrskou populaci, Snahy o snížení dopadů irácké migrace, Iráčtí migranti v dalších zemích Blízkého východu a na závěr kapitola týkající se Arabského jara v Sýrii.
Abstract in different language: This master thesis deals with Iraqi refugees in Syria and with their impacts on the socio-economical life in this country. These impacts include for instance rising costs of the basic food or estates and higher rate of criminality, etc. The thesis is divided in six parts for the better lucidity: Affairs leading to the Iraqi migration, Iraqi migrants, Impacts of the Iraqi migration on the Syrian inhabitants, Efforts for reduction impacts of the Iraqi migration, Iraqi migrants in the other Middle East countries and Arab spring in Syria.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syrie a socioekonomicke dopady iracke imigrace.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Dolejs-v..pdfPosudek vedoucího práce241,49 kBAdobe PDFView/Open
Dolejs-o..pdfPosudek oponenta práce265,67 kBAdobe PDFView/Open
Dolejs.pdfPrůběh obhajoby práce100,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.