Název: Sýrie a socioekonomické dopady irácké imigrace
Další názvy: Syria and socio-economical impacts of Iraqi immigration
Autoři: Dolejš, Michal
Vedoucí práce/školitel: Ramadan, Ivan
Oponent: Kramáreková, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7268
Klíčová slova: Sýrie;Irák;iráčtí uprchlíci;migrace;irácká svoboda;arabské jaro
Klíčová slova v dalším jazyce: Syria;Iraq;iraqi refugees;migration;iraqi freedom;arab spring
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá iráckou imigrací v Sýrii a jejími socioekonomickými dopady na život v této zemi. Tyto dopady zahrnují např. růst cen základních potravin a nemovitostí a zvýšení míry kriminality, apod. Pro větší přehlednost je práce rozdělena do šesti částí: Události vedoucí k irácké migraci, Iráčtí migranti, Dopady irácké migrace na syrskou populaci, Snahy o snížení dopadů irácké migrace, Iráčtí migranti v dalších zemích Blízkého východu a na závěr kapitola týkající se Arabského jara v Sýrii.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with Iraqi refugees in Syria and with their impacts on the socio-economical life in this country. These impacts include for instance rising costs of the basic food or estates and higher rate of criminality, etc. The thesis is divided in six parts for the better lucidity: Affairs leading to the Iraqi migration, Iraqi migrants, Impacts of the Iraqi migration on the Syrian inhabitants, Efforts for reduction impacts of the Iraqi migration, Iraqi migrants in the other Middle East countries and Arab spring in Syria.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KBS) / Theses (DMS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Syrie a socioekonomicke dopady iracke imigrace.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejs-v..pdfPosudek vedoucího práce241,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejs-o..pdfPosudek oponenta práce265,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejs.pdfPrůběh obhajoby práce100,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7268

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.