Název: Mystické alegorie v díle Faríduddína Muhammada Attára: Mantiq at-Tajr
Další názvy: Mystical allegories in Farid ud-Din Attar's Mantiq at-Tayr
Autoři: Jelínková, Nora
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Charvát, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7271
Klíčová slova: súfismus;ptačí sněm;Attár;mystika;poezie;perská poezie;alegorie;mantiq at-tajr;řeč ptáků
Klíčová slova v dalším jazyce: sufism;allegory;mysticism;poetry;persian poetry;Attar;the conference of the birds;the speech of the birds;mantiq at-tayr
Abstrakt: Práce vykládá alegorický obsah díla perského básníka Faríduddína Attára - Mantiq at-Tajr. Je zaměřena na klíčové momenty textu, ve kterých je za pomoci metafor, symboliky a paradoxu čtenářům předáváno hlubší mystické sdělení. Vykládá symboliku perského súfismu, jeho alegorie a terminologii, které byly dříve srozumitelné především zasvěcenému čtenáři.
Abstrakt v dalším jazyce: The text focuses on one of the major works of a persian sufi poet, Farid ud-din Attar - Mantiq at-Tayr. The content briefly follows the structure of Attar?s text. Inner fables are mentioned when necessary, but the main attention is being paid to its two major plot lines: a) introduction of individual birds and b) the symbolic meaning of a journey through the Seven valleys. The whole work is based on english translations by Dick Davis, Afkham Darbandi and Peter Avery.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mantiq at-Tajr.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinkova.pdfPosudek vedoucího práce395,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce286,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinkova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce111,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7271

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.