Název: Žena v asyrské společnosti
Další názvy: Woman in Assyrian society
Autoři: Kučerová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Šašková, Kateřina
Oponent: Pecha, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7275
Klíčová slova: Asýrie;starověk;středoasyrské období;novoasyrské období;společnost;žena
Klíčová slova v dalším jazyce: Assyria;antiquity;middle assyrian period;neoassyrian period;society;woman
Abstrakt: Tato diplomová práce se soustředí na ženu v asyrské společnosti, její život v rodině i mimo ni, její práva a povinnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This Master's thesis focuses on women in Assyrian society, a women life in family and beyond, their rights and duties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KBS) / Theses (DMS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tereza Kucerova, Zena v asyrske spolecnosti.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova.pdfPosudek vedoucího práce279,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce423,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce99,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7275

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.