Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCharvát, Petr
dc.contributor.authorTesárková, Alžběta
dc.contributor.refereePecha, Lukáš
dc.date.accepted2013-09-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:52Z-
dc.date.available2012-06-05cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:52Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-25
dc.identifier53301
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7285
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá starověkým mezopotamským městem Eridu. Práce je rozdělená do dvou hlavních segmentů. První se věnuje historicko-archeologické části. Představuje nejzajímavější nálezy na Tell Abú Šahrajn, popisuje chrám, zikkurat a zaměřuje také svou pozornost na eridské pohřebiště. Politická historie není příliš obsáhlá, protože město nikdy skutečně nefungovalo jako politické centrum. Druhá část má za cíl představit hlavní svatyni zvanou Eabzu a její mytický archetyp Abzu a především se zaměřuji na boha Enkiho - pána sladkých vod, boha moudrosti, magie, rituálů, držitele božských mocí me, určovatele osudů, řádu světa a na jeho zásadní roli v kosmogonii a antropogonii.cs
dc.format69 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectEriducs
dc.subjectEnkics
dc.subjectAbzucs
dc.subjectAbú Šahrajncs
dc.subjectMezopotámiecs
dc.subjectchrámcs
dc.subjectzikkuratcs
dc.subjectmytologiecs
dc.subjectsumerští bohovécs
dc.subjectantropogoniecs
dc.subjectkosmogoniecs
dc.titleEridu - sídlo boha moudrosti Enkiho v sumerské Mezopotámiics
dc.title.alternativeEridu - Seat of Enki, the God of Wisdom in Sumerian Mesopotamiaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is trying to introduce the city of Eridu. Work is divided into two main parts. The first section is historical and archaeological. It presents the most interesting findings on the Tell Abu Shahrain, describes temple, ziggurat and focuses attention on the unique cemetery in Eridu. The political history of Eridu is not too comprehensive because the city never been political center. The second section aims to introduce the main sanctuary called Eabzu and its mythical archetype Abzu. The biggest part of this thesis is devoted to Enki - lord of the freshwater sea, god of wisdom, magic, rituals, keeper of divine powers, master shaper of fates and the world order and his crucial role in the cosmogony and anthropogony.en
dc.subject.translatedEriduen
dc.subject.translatedEnkien
dc.subject.translatedAbzuen
dc.subject.translatedAbu Shahrainen
dc.subject.translatedMesopotamiaen
dc.subject.translatedtempleen
dc.subject.translatedzigguraten
dc.subject.translatedmythologyen
dc.subject.translatedsumerian godsen
dc.subject.translatedanthropogonyen
dc.subject.translatedcosmogonyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Alzbeta Tesarkova.pdfPlný text práce53,94 MBAdobe PDFView/Open
Tesarkova-v..pdfPosudek vedoucího práce296,68 kBAdobe PDFView/Open
Tesarkova-o..pdfPosudek oponenta práce288,26 kBAdobe PDFView/Open
Tesarkova.pdfPrůběh obhajoby práce107,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.