Title: Kreditní riziko - metody jeho vyhodnocování a použití u vybrané české banky
Other Titles: Credit risk - methods of scoring and application in selected czech bank
Authors: Václavík, Luboš
Advisor: Lukáš, Ladislav
Referee: Svoboda, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7786
Keywords: tržní rizika;kreditní riziko;úvěrová analýza;rating;banka
Keywords in different language: market risks;credit risk;credit analysis;rating;bank
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat metody vyhodnocování kreditního rizika. Tato analýza je provedena v prostředí finančních institucí, které jsou v dnešním období ekonomické nestability vystaveny velkému počtu rizik. Řízení těchto rizik je důležité k udržení na konkurenčním trhu.
Abstract in different language: The main aim of the thesis is to analyze methods of scoring credit risk. This analysis is situated in an environment of financial institutions which are exposed to large number of risks especially in period of economic instability. Managing these risks is important to remain on a competitive market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2013.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Vaclavik - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Vaclavik - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce552,53 kBAdobe PDFView/Open
Vaclavik - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce251,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.