Název: Kreditní riziko - metody jeho vyhodnocování a použití u vybrané české banky
Další názvy: Credit risk - methods of scoring and application in selected czech bank
Autoři: Václavík, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Lukáš, Ladislav
Oponent: Svoboda, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7786
Klíčová slova: tržní rizika;kreditní riziko;úvěrová analýza;rating;banka
Klíčová slova v dalším jazyce: market risks;credit risk;credit analysis;rating;bank
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat metody vyhodnocování kreditního rizika. Tato analýza je provedena v prostředí finančních institucí, které jsou v dnešním období ekonomické nestability vystaveny velkému počtu rizik. Řízení těchto rizik je důležité k udržení na konkurenčním trhu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of the thesis is to analyze methods of scoring credit risk. This analysis is situated in an environment of financial institutions which are exposed to large number of risks especially in period of economic instability. Managing these risks is important to remain on a competitive market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP2013.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaclavik - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaclavik - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce552,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaclavik - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce251,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7786

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.