Title: Krátké dějiny Jeruzalémského království
Other Titles: A brief history of the Kingdom of Jerusalem
Authors: Bolla, Richard
Advisor: Tydlitátová, Věra
Referee: Hrdlička, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8199
Keywords: Jeruzalémské království;křižáci;křížové výpravy;kruciáty;křižácké státy;Saladin
Keywords in different language: Kingdom of Jerusalem;crusaders;crusades;crusader states;Saladin
Abstract: Práce se zabývá politickými dějinami Jeruzalémského království. Věnuje se zejména okolnostem vzniku státu (první křížová výprava) a okolnostem jeho úpadku (bitva u Hattínu).
Abstract in different language: The thesis deals with political history of the Kingdom of Jerusalem. In particular circumstances of its creation (The First Crusade) and decline (the battle of Hattin).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jeruzalemske kralovstvi BP.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Bolla_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce278,5 kBAdobe PDFView/Open
Bolla_oponent.pdfPosudek oponenta práce272,88 kBAdobe PDFView/Open
Bolla.pdfPrůběh obhajoby práce100,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.