Název: Krátké dějiny Jeruzalémského království
Další názvy: A brief history of the Kingdom of Jerusalem
Autoři: Bolla, Richard
Vedoucí práce/školitel: Tydlitátová, Věra
Oponent: Hrdlička, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8199
Klíčová slova: Jeruzalémské království;křižáci;křížové výpravy;kruciáty;křižácké státy;Saladin
Klíčová slova v dalším jazyce: Kingdom of Jerusalem;crusaders;crusades;crusader states;Saladin
Abstrakt: Práce se zabývá politickými dějinami Jeruzalémského království. Věnuje se zejména okolnostem vzniku státu (první křížová výprava) a okolnostem jeho úpadku (bitva u Hattínu).
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with political history of the Kingdom of Jerusalem. In particular circumstances of its creation (The First Crusade) and decline (the battle of Hattin).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jeruzalemske kralovstvi BP.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bolla_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce278,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bolla_oponent.pdfPosudek oponenta práce272,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bolla.pdfPrůběh obhajoby práce100,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8199

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.