Title: Bohyně matky v mezopotamském panteonu
Other Titles: Mother goddesses in Mesopotamian pantheon
Authors: Jarý, Jakub
Advisor: Šašková, Kateřina
Referee: Charvát, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8201
Keywords: bohyně-matky;náboženský synkretismus;pantheon;matrilinearita
Keywords in different language: mother-godesses;religious syncretism;panteon;matrilineality
Abstract: Práce se zabývá bohyněmi-matkami v sumerském panteonu bohů, jejich rolí, kultem a postavením.
Abstract in different language: This thesis deals with Mother-goddesses in the Sumerian pantheon of gods and their roles, cults and status during sumerian-akkadian period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jary_Jakub_Bakalarka_prace.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Jary-v..pdfPosudek vedoucího práce300,28 kBAdobe PDFView/Open
Jary-o..pdfPosudek oponenta práce298,01 kBAdobe PDFView/Open
Jary.pdfPrůběh obhajoby práce145,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.