Název: Velká mešita v Córdobě
Další názvy: The Great Mosque of Córdoba
Autoři: Hertlová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Charvát, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8206
Klíčová slova: Córdoba;mešita;islámská architektura;Umajjovci;katedrála
Klíčová slova v dalším jazyce: Córdoba;mosque;Islamic architecture;Umayyads;cathedral
Abstrakt: Tato práce se zabývá architektonickým vývojem Velké mešity v Córdobě, jejími funkcemi v rámci muslimského života ve městě, přestavbou mešity po křesťanské reconquistě a současnými problémy spojenými s vykonáváním islámské náboženské praxe. Práce také ve zkratce pojednává o historii Córdoby a turistických aktivitách spojenými s objektem mešity-katedrály.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the architectural evolution of Great Mosque of Córdoba, its functions within a Muslim life in the city, rebuilding of the mosque after the Christian reconquista and current problems about practising Islamic religious activities. The work also deals briefly with the history of Córdoba and tourist activities in the mosque-cathedral.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP2013_Hertlova.pdfPlný text práce38,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hertlova.pdfPosudek vedoucího práce209,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hertlova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce236,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hertlova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce102,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8206

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.