Title: Velká mešita v Córdobě
Other Titles: The Great Mosque of Córdoba
Authors: Hertlová, Zuzana
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Charvát, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8206
Keywords: Córdoba;mešita;islámská architektura;Umajjovci;katedrála
Keywords in different language: Córdoba;mosque;Islamic architecture;Umayyads;cathedral
Abstract: Tato práce se zabývá architektonickým vývojem Velké mešity v Córdobě, jejími funkcemi v rámci muslimského života ve městě, přestavbou mešity po křesťanské reconquistě a současnými problémy spojenými s vykonáváním islámské náboženské praxe. Práce také ve zkratce pojednává o historii Córdoby a turistických aktivitách spojenými s objektem mešity-katedrály.
Abstract in different language: This thesis deals with the architectural evolution of Great Mosque of Córdoba, its functions within a Muslim life in the city, rebuilding of the mosque after the Christian reconquista and current problems about practising Islamic religious activities. The work also deals briefly with the history of Córdoba and tourist activities in the mosque-cathedral.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP2013_Hertlova.pdfPlný text práce38,24 MBAdobe PDFView/Open
Hertlova.pdfPosudek vedoucího práce209,82 kBAdobe PDFView/Open
Hertlova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce236,46 kBAdobe PDFView/Open
Hertlova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce102,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.