Název: Osoba izraelského spisovatele Amose Oze a jeho stěžejní díla
Další názvy: Biography of Israeli Writer Amos Oz and His Major Works
Autoři: Hudečková, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Karel
Oponent: Tydlitátová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8207
Klíčová slova: Amos Oz;izraelská literatura;Izrael;román;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: Amos Oz;Israeli literature;Israel;novels;comparison
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje osobnosti a dílu izraelského spisovatele Amose Oze. V první kapitola je věnována životopisu autora a historii jeho rodiny. Druhá kapitola stručně a chronologicky shrnuje téměř kompletní dílo. Následující tři oddíly jsou rozborem zvolených románů: Fima, Můj Michael, Černá skříňka. Poslední kapitola se snaží vyzdvihnout a uceleně shrnout nejdůležitější motivy a shodné rysy vybraných románů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis is devoted to the person of Israeli writer Amos Oz and his works. The first chapter is devoted to the person of the author and history of his family. Second chapter summarized almost the entire output of the author except for some less significant pieces of writhing. There follows three chapters, each of which deal with one of the following selected novels: Fima, My Michael, Black Box. The last chapter compare the three above-mentioned novels.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hudeckova_2013.pdfPlný text práce379,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hudeckova.pdfPosudek vedoucího práce227,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hudeckova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce252,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hudeckova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce102,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8207

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.