Title: Osoba izraelského spisovatele Amose Oze a jeho stěžejní díla
Other Titles: Biography of Israeli Writer Amos Oz and His Major Works
Authors: Hudečková, Dagmar
Advisor: Hrdlička, Karel
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8207
Keywords: Amos Oz;izraelská literatura;Izrael;román;komparace
Keywords in different language: Amos Oz;Israeli literature;Israel;novels;comparison
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje osobnosti a dílu izraelského spisovatele Amose Oze. V první kapitola je věnována životopisu autora a historii jeho rodiny. Druhá kapitola stručně a chronologicky shrnuje téměř kompletní dílo. Následující tři oddíly jsou rozborem zvolených románů: Fima, Můj Michael, Černá skříňka. Poslední kapitola se snaží vyzdvihnout a uceleně shrnout nejdůležitější motivy a shodné rysy vybraných románů.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis is devoted to the person of Israeli writer Amos Oz and his works. The first chapter is devoted to the person of the author and history of his family. Second chapter summarized almost the entire output of the author except for some less significant pieces of writhing. There follows three chapters, each of which deal with one of the following selected novels: Fima, My Michael, Black Box. The last chapter compare the three above-mentioned novels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hudeckova_2013.pdfPlný text práce379,62 kBAdobe PDFView/Open
Hudeckova.pdfPosudek vedoucího práce227,71 kBAdobe PDFView/Open
Hudeckova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce252,72 kBAdobe PDFView/Open
Hudeckova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce102,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.