Název: Výrazné osobnosti arabské hudby ve 2. polovině 20. století
Další názvy: The Illustrious Personalities of the Arabic Music in the Second Half of the 20th Century
Autoři: Kostková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Ramadan, Ivan
Oponent: Kydlíček, Jakub
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8210
Klíčová slova: arabská hudba;2. polovina 20. století;arabské hudební nástroje;umělci arabské hudby
Klíčová slova v dalším jazyce: arabic music;2nd half of 20th century;arabic musical instruments;artists of arabic music
Abstrakt: Práce pojednává o významných osobnostech arabské hudby. Podává ucelený přehled umělců arabské hudby 2. poloviny 20. století, seznamuje s arabskými hudebními nástroji a vysvětluje rozdíly mezi arabskou hudbou folklórní, moderní, náboženskou a klasickou.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on illustrious personalities of arabic music in the 2nd half of the 20th century. It brings an outline of some kinds of arabic music, it describes typical arabic musical instruments and introduces the most important singers and musicians of arabic music in set era.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce678,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostkova.pdfPosudek vedoucího práce276,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce326,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostkova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce119,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8210

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.