Title: Základy ideologie Al-Qá´idy
Other Titles: Bases of al-Qaeda's ideology
Authors: Nováková, Dagmar
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Sobotková, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8212
Keywords: salafíja;Egypt;Hasan al-Banná;Sajjid Qutb;džáhilíja;Ajman Zawáhirí;Gamaá Islámíja;Abdulláh Azzám;džihád;Saúdská Arábie;Usáma bin Ládin;wahhábismus;radikální islamismus;deobandské hnutí;Afghánistán;mudžáhid;Al-Kaida;globální džihádismus
Keywords in different language: salafija;Egypt;Hasan al-Banna;Sajjid Qutb;jahilija;Ajman Zawáhirí;Gamaá Islámíja;Abdulláh Azzám;jihad;Saudi Arabia;Usama bin Ladin;wahhabism;radical islamism;deoband movement;Afghanistan;mujahid;Al-Qaida;global jihadism
Abstract: Pohledy na ideologickou genezi dnes nejznámější sunnitské islamistické militantní organizace, vzniklé koncem osmdesátých let dvacátého století v Afghánistánu, mohou být zcela odlišné než na její následující vývoj a působení v poslední dekádě.Zjednodušeně řečeno, zrod hnutí dnes známého pod jménem Al-Qáida, vzešel z reakce na významnou událost studené války, probíhající mezi lety 1979-1989. Důvody a příčiny založení se mohou zdát jasné - za účelem defenzivní obrany země. To však nelze říci o vývoji strategie a soustavě myšlenek, teorií a názorů, které předcházely vzniku a dále doprovázely existenci hnutí v jeho první fázi. Kořeny Al-Qáidy je nutné hledat daleko hlouběji a na zcela jiných místech, než je Afghánistán. Desetileté trvání tohoto středoasijského konfliktu významně přispělo k nárůstu radikálního islamismu dnešní podoby. I přes skutečnost, že válka v Afghánistánu poskytla ideální půdu pro založení džihádistických hnutí, je důležité zdůraznit zvýšení islamistických ambic již v několika minulých dekádách. Zejména pak úlohu Egypta a Saúdské Arábie. V rukou ambiciózních osob odboje proti domácím politickým režimům se vyvíjely myšlenky týkající se ?správné podoby? odezvy na represe a násilí, které po většinu dvacátého století islamisté zakoušeli. S ohledem na tyto události se práce zabývá vývojem ideologie konkrétních osob, které byly jejich svědky. Zaznamenává jejich příspěvek k utváření myšlenkové soustavy, strategie, struktury a celkové podoby samotného hnutí, jak i k obecné teorii a praxi extrémního islamismu. Toto seskupení kromě jiných tvoří egyptský autor, teoretik a ?mučedník? islamismu Sajjid Qutb, Abdulláh Júsuf Azzám ?otec celosvětového džihádu?, Ajman Zawáhirí bývalý vůdce Egyptského islámského džihádu a současný vůdce Al-Qácidy a její zakladatel Usáma bin Ládin. První část práce je věnována metodickému přístupu a definování nejpodstatnějších pojmů vztahujících se k tématu. Následně je předestřen výše zmíněný vývoj přesvědčení, podoba víry a příspěvek čtyř zmíněných osob se zaměřením na vybranou literární tvorbu a prostředí, v němž se tato ideologická podoba zformovala. Prostřednictvím této krátké biografie vybraných představitelů, po projednání příčin a průběhu událostí, jež přispěly k zformování jejich smýšlení, je tak v neposlední řadě podán celkový pohled na teologicko-ideologické kořeny Al-Qáidy.
Abstract in different language: This work encompasses the ideological and theological foundations of Al-Qaeda. It emphasizes what preceded the laying of the foundations and discusses inspiration chain of thinkers, through which this ideology was propagated from generation to generation. It also pinpoints the environment and intellectual growth of islamist representatives like Hassan al-Banna, Sajjid Qutb, Abdullah Azzam and Al-Qaeda ideologues such as Ayman Zawahiri and Usama bin Laden. Countries such as Egypt, Saudi Arabia and Afghanistan are mentioned not only for reason these figures were situated there but as well for their experience of local political regimes and them related events by which they were affected. The work provides insight into the significant literature such as Milestones from Qutb, Knights under the Prophet´s Banner from Zawahiri and Defense of the muslim lands written by Azzam. These works concentrated on jihad as a forgotten obligation have become the framework for the basic ideology of Islamic fundamentalism. This thesis presents principles on which the foundations of the ideology of Al-Qaeda are based, presents change of targets of islamist from regional to internationalist ambitions and emphasizes the itensification of eschatological perspective which plays a crucial role in the ideology of this movement and its general ideological radicalization. From the eschatological point of view, the main enemies of this new era, which the followers of Al-Qaeda consider the last few decades, are the West especially Americans and Jews. Al-Qaeda´s followers perceive them as modern crusaders. The work eventually charts the growth of emphasis on violent jihad, especially after the war in Afghanistan which was between 1979-1989, as the mobilization of masses for intentions of leaders of Al-Qaeda. This emphasis of jihad by the sword have become the basic orientation and reference point for global radical Islamist movement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakladni ideologie Al-Qa´idy nejnovejsi verze.PdfPlný text práce600,9 kBAdobe PDFView/Open
Novakova.pdfPosudek vedoucího práce245,21 kBAdobe PDFView/Open
Novakova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce317,01 kBAdobe PDFView/Open
Novakova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce106,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.