Název: Vývoj teritoriální okupace Západního břehu Jordánu od roku 1967 po současnost
Další názvy: The development of the territorial occupation of the West bank since 1967 up to the present
Autoři: Skaláková, Iva
Vedoucí práce/školitel: Ramadan, Ivan
Oponent: Tydlitátová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8217
Klíčová slova: Izrael;Palestina;západní břeh Jordánu;okupace;osady;vodní zdroje;separátní bariéra;separátní komunikace;izraelská politika;mezinárodní právo;lidská práva
Klíčová slova v dalším jazyce: Israel;Palestine;west bank of Jordan;occupation;settlements;water resources;separation barrier;separation roads;Israeli policy;international law;human rights
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem teritoriální okupace Západního břehu Jordánu od roku 1967 po současnost. Práce obsahuje stručný přehled moderní židovsko/izraelsko-palestinské historie, ale zejména představuje izraelskou teritoriální okupaci Západního břehu. Ta je prezentována výstavbou izraelských osad a osadnickou politikou; metodami získávání půdy; otázkou vodních zdrojů; výstavbou separátních silnic a bariéry, které dále tříští palestinské území.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the development of the territorial occupation of The West Bank since 1967 up to the present. The thesis contains a brief summary of the Jewish/Israeli-Palestinian history of the conflict which has begun with an idea of the Zionism in 19 century but mainly deals with the Israeli territorial occupation of The West Bank. It is constituted: by the construction of the Israeli settlements and settlement policy in the West Bank; methods of land acquisition; question of the water resources; construction of the Israeli West Bank barrier and separation roads which are spliting Palestinian land to many separated pieces.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - final.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skalakova.pdfPosudek vedoucího práce254,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skalakova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce249,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skalakova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce107,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8217

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.