Title: Vývoj teritoriální okupace Západního břehu Jordánu od roku 1967 po současnost
Other Titles: The development of the territorial occupation of the West bank since 1967 up to the present
Authors: Skaláková, Iva
Advisor: Ramadan, Ivan
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8217
Keywords: Izrael;Palestina;západní břeh Jordánu;okupace;osady;vodní zdroje;separátní bariéra;separátní komunikace;izraelská politika;mezinárodní právo;lidská práva
Keywords in different language: Israel;Palestine;west bank of Jordan;occupation;settlements;water resources;separation barrier;separation roads;Israeli policy;international law;human rights
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem teritoriální okupace Západního břehu Jordánu od roku 1967 po současnost. Práce obsahuje stručný přehled moderní židovsko/izraelsko-palestinské historie, ale zejména představuje izraelskou teritoriální okupaci Západního břehu. Ta je prezentována výstavbou izraelských osad a osadnickou politikou; metodami získávání půdy; otázkou vodních zdrojů; výstavbou separátních silnic a bariéry, které dále tříští palestinské území.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the development of the territorial occupation of The West Bank since 1967 up to the present. The thesis contains a brief summary of the Jewish/Israeli-Palestinian history of the conflict which has begun with an idea of the Zionism in 19 century but mainly deals with the Israeli territorial occupation of The West Bank. It is constituted: by the construction of the Israeli settlements and settlement policy in the West Bank; methods of land acquisition; question of the water resources; construction of the Israeli West Bank barrier and separation roads which are spliting Palestinian land to many separated pieces.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - final.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
Skalakova.pdfPosudek vedoucího práce254,87 kBAdobe PDFView/Open
Skalakova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce249,86 kBAdobe PDFView/Open
Skalakova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce107,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.