Title: Aktuální politické postoje USA a Ruska k Sýrii jako důsledek zahraniční politiky Háfize a Bašára Asada
Other Titles: Current Political Attitudes of USA and Russia toward Syria as a Result of Foreign Policy of Hafiz and Bashar al-Asad
Authors: Suchanová, Lucie
Advisor: Ramadan, Ivan
Referee: Kramáreková, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8218
Keywords: Sýrie;Spojené státy americké;Rusko;Háfiz al-Asad;Baššár al-Asad;arabské jaro;mezinárodní vztahy;politika
Keywords in different language: Syria;United States of America;Russia;Hafiz al-Asad;Bashar al-Asad;arab spring;international relations;policy
Abstract: Účelem této práce je zjistit aktuální postoj Spojených států a Ruska k Sýrii na základě předešlého vývoje ve vzájemných zahraničně-politických vztazích. Sledovaný vývoj americko-syrských a rusko-syrských vztahů začíná s dobou vlády syrského prezidenta Háfize al-Asada a pokračuje vládou jeho nástupce, Baššára al-Asada. Závěrečná kapitola práce je věnována postoji USA a Ruska k právě probíhajících událostem syrského "Arabského jara", kde je patrné, jakým způsobem ovlivňuje předešlý vývoj aktuální postavení obou velmocí vůči Sýrii.
Abstract in different language: The purpose of this work is to find out the current position of the United States and Russia towards Syria based on previous developments in the mutual foreign relations. The observed development of US-Syrian and Russian-Syrian relations begins with the period of the rule of Syrian president Hafiz al-Asad and continues with the reign of his successor, Bashar al-Asad. The final chapter of the work is devoted to the stand of the U.S. and Russia on the ongoing events of Syrian Arab Spring, where it is obvious how previous development affects the current position of the two superpowers towards Syria.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aktualni politicke postoje USA a Ruska k Syrii jako dusledek zahranicni politiky Hafize a Bassara al-Asada.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Suchanova.pdfPosudek vedoucího práce242,58 kBAdobe PDFView/Open
Suchanova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce218,36 kBAdobe PDFView/Open
Suchanova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce112,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.