Název: Aktuální politické postoje USA a Ruska k Sýrii jako důsledek zahraniční politiky Háfize a Bašára Asada
Další názvy: Current Political Attitudes of USA and Russia toward Syria as a Result of Foreign Policy of Hafiz and Bashar al-Asad
Autoři: Suchanová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Ramadan, Ivan
Oponent: Kramáreková, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8218
Klíčová slova: Sýrie;Spojené státy americké;Rusko;Háfiz al-Asad;Baššár al-Asad;arabské jaro;mezinárodní vztahy;politika
Klíčová slova v dalším jazyce: Syria;United States of America;Russia;Hafiz al-Asad;Bashar al-Asad;arab spring;international relations;policy
Abstrakt: Účelem této práce je zjistit aktuální postoj Spojených států a Ruska k Sýrii na základě předešlého vývoje ve vzájemných zahraničně-politických vztazích. Sledovaný vývoj americko-syrských a rusko-syrských vztahů začíná s dobou vlády syrského prezidenta Háfize al-Asada a pokračuje vládou jeho nástupce, Baššára al-Asada. Závěrečná kapitola práce je věnována postoji USA a Ruska k právě probíhajících událostem syrského "Arabského jara", kde je patrné, jakým způsobem ovlivňuje předešlý vývoj aktuální postavení obou velmocí vůči Sýrii.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this work is to find out the current position of the United States and Russia towards Syria based on previous developments in the mutual foreign relations. The observed development of US-Syrian and Russian-Syrian relations begins with the period of the rule of Syrian president Hafiz al-Asad and continues with the reign of his successor, Bashar al-Asad. The final chapter of the work is devoted to the stand of the U.S. and Russia on the ongoing events of Syrian Arab Spring, where it is obvious how previous development affects the current position of the two superpowers towards Syria.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Aktualni politicke postoje USA a Ruska k Syrii jako dusledek zahranicni politiky Hafize a Bassara al-Asada.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Suchanova.pdfPosudek vedoucího práce242,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Suchanova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce218,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Suchanova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce112,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8218

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.