Název: Dúr Šarrukín - rekonstrukce asyrské lokality a jejího politického významu
Další názvy: Khorsabad - reconstruction of an Assyrian locality and its political significance
Autoři: Štádler, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Pecha, Lukáš
Oponent: Šašková, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8219
Klíčová slova: Dúr Šarrukín;Asýrie;politický význam;město;Sargon II.
Klíčová slova v dalším jazyce: Dur-Sharrukin;Assyria;political significance;town;Sargon II.
Abstrakt: Práce je zaměřena na rekonstrukci lokality Dúr Šarrukín. Diskutovány jsou hostorické okolnosti vzniku města. Je rekonstruována celková podoba města a jeho politického významu. V práci jsou popsány nejdůležitější budovy jako je palác, chrámy a další. Stavební projekt takového rozsahu musel mít velký vliv na obyvatele asyrského státu, potažmo i na vládce okolních zemí, jelikož symbolizoval asyrskou převahu.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper is focused on reconstruction of the site Dur-Sharrukin. Discussed were the historical circumstances of the formation of the town. There was reconstructed the form of the locality and its political significance, too. Described were the most important buildings such as the palace, the temples and other.The construction of such huge extent has had a significant impact both on people in Assyria itself as on the rulers of the neighboring states, it symbolized the Assyrian predominance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dur Sarrukin- rekonstrukce asyrske lokality a jejiho politickeho vyznamu1.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stadler.pdfPosudek vedoucího práce335,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stadler.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce350,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stadler.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce116,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8219

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.