Title: Dúr Šarrukín - rekonstrukce asyrské lokality a jejího politického významu
Other Titles: Khorsabad - reconstruction of an Assyrian locality and its political significance
Authors: Štádler, Jakub
Advisor: Pecha, Lukáš
Referee: Šašková, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8219
Keywords: Dúr Šarrukín;Asýrie;politický význam;město;Sargon II.
Keywords in different language: Dur-Sharrukin;Assyria;political significance;town;Sargon II.
Abstract: Práce je zaměřena na rekonstrukci lokality Dúr Šarrukín. Diskutovány jsou hostorické okolnosti vzniku města. Je rekonstruována celková podoba města a jeho politického významu. V práci jsou popsány nejdůležitější budovy jako je palác, chrámy a další. Stavební projekt takového rozsahu musel mít velký vliv na obyvatele asyrského státu, potažmo i na vládce okolních zemí, jelikož symbolizoval asyrskou převahu.
Abstract in different language: This paper is focused on reconstruction of the site Dur-Sharrukin. Discussed were the historical circumstances of the formation of the town. There was reconstructed the form of the locality and its political significance, too. Described were the most important buildings such as the palace, the temples and other.The construction of such huge extent has had a significant impact both on people in Assyria itself as on the rulers of the neighboring states, it symbolized the Assyrian predominance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dur Sarrukin- rekonstrukce asyrske lokality a jejiho politickeho vyznamu1.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Stadler.pdfPosudek vedoucího práce335,33 kBAdobe PDFView/Open
Stadler.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce350,81 kBAdobe PDFView/Open
Stadler.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce116,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.