Title: Příčiny vzniku íránské islámské revoluce
Other Titles: The causes of Iranian Revolution
Authors: Trnka, Zdeněk
Advisor: Tomková, Alena
Referee: Tarant, Zbyněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8220
Keywords: Írán;íránská islámská revoluce
Keywords in different language: Iran;Islamic revolution
Abstract: Hlavní cíl mé bakalářské práce je vysvětlit příčiny íránské islámské revoluce. První krok spočíval v analýze politického vývoje Íránu od roku 1952 až do roku 1979. Další krok byl rozbor nejdůležitějších událostí, které se odehrály za vlády Mohammada Rezy Pahlavího a vlivu těchto událostí na na rozmanitou íránskou společnost. Nejzásadnější část práce byla analýza neúspěšných reforem Mohammada Rezy Pahlavího, též známa jako "Bílá revoluce" a důvodů, které donutily íránské obyvatelstvo postavit se proti režimu. Díky pečlivé analýze jsem byl schopen pochopit co zapříčinilo vzestup Ruholláha Chomejního a radikální ší'itské ideologie k moci.
Abstract in different language: My bachelor?s thesis main goal is to elucidate the primary causes of the Iranian Revolution. The first step was the analysis of political development in Iran that occured from 1952 to 1979. Another step was to analyse how the most crucial events that took place during the reign of Mohammad Reza Pahlavi affected the diversed Iranian society and its numerous social classes. The most significant part was the examination of Mohammad Reza Pahlavi´s failed reformist agenda known as the ?White Revolution? and why it has spured the Iranian people to revolt against the regime. Through careful analysis I was able to draw up an explanation that enabled me to comprehend what caused the rise of Ruhollah Khomeini and the radical Shia ideology to power in Iran.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Priciny vzniku iranske islamske revoluce - Bakalarska prace - Zdenek Trnka.pdfPlný text práce562,63 kBAdobe PDFView/Open
Trnka.pdfPosudek vedoucího práce262,53 kBAdobe PDFView/Open
Trnka.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce335,59 kBAdobe PDFView/Open
Trnka.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce103,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.