Název: Příčiny vzniku íránské islámské revoluce
Další názvy: The causes of Iranian Revolution
Autoři: Trnka, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Tomková, Alena
Oponent: Tarant, Zbyněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8220
Klíčová slova: Írán;íránská islámská revoluce
Klíčová slova v dalším jazyce: Iran;Islamic revolution
Abstrakt: Hlavní cíl mé bakalářské práce je vysvětlit příčiny íránské islámské revoluce. První krok spočíval v analýze politického vývoje Íránu od roku 1952 až do roku 1979. Další krok byl rozbor nejdůležitějších událostí, které se odehrály za vlády Mohammada Rezy Pahlavího a vlivu těchto událostí na na rozmanitou íránskou společnost. Nejzásadnější část práce byla analýza neúspěšných reforem Mohammada Rezy Pahlavího, též známa jako "Bílá revoluce" a důvodů, které donutily íránské obyvatelstvo postavit se proti režimu. Díky pečlivé analýze jsem byl schopen pochopit co zapříčinilo vzestup Ruholláha Chomejního a radikální ší'itské ideologie k moci.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor?s thesis main goal is to elucidate the primary causes of the Iranian Revolution. The first step was the analysis of political development in Iran that occured from 1952 to 1979. Another step was to analyse how the most crucial events that took place during the reign of Mohammad Reza Pahlavi affected the diversed Iranian society and its numerous social classes. The most significant part was the examination of Mohammad Reza Pahlavi´s failed reformist agenda known as the ?White Revolution? and why it has spured the Iranian people to revolt against the regime. Through careful analysis I was able to draw up an explanation that enabled me to comprehend what caused the rise of Ruhollah Khomeini and the radical Shia ideology to power in Iran.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Priciny vzniku iranske islamske revoluce - Bakalarska prace - Zdenek Trnka.pdfPlný text práce562,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trnka.pdfPosudek vedoucího práce262,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trnka.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce335,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trnka.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce103,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8220

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.