Název: Vývoj a analýza podpory sportovních aktivit v obcích a městech
Další názvy: Development and analysis of support the sport activities in villages and towns
Autoři: Kočalková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Oponent: Šlechtová, Yvona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8363
Klíčová slova: sport;sportovní aktivity;podpora sportu;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: sport;sport activities;sport support;analysis
Abstrakt: Předložená práce přibližuje financování sportu a sportovních aktivit v ČR. Hlavním cílem práce bylo analyzovat vývoj výdajů na sport a tělovýchovu z rozpočtu měst a obcí na příkladu vybraného města. V teoretické části práce charakterizuje pojem ?sport? a představuje možné formy jeho financování v ČR. Výsledkem praktické části je analýza výdajů na sport a tělovýchovu z obecního rozpočtu ve městě Cheb v letech 2000 až 2012.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with sport financing and sport activities in the Czech Republic. The main goal of the work is to analyze the development of sport expenditures from municipal budgets, illustrated by a particular town. In the theoretical part the key term sport is characterized as well as various forms of sport financing in the Czech Republic. The practical part offers the analysis of sport and physical education expenditure in Cheb in the period from 2000 to 2012.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
K08B0034K_Kocalkova_BP.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocalkova_Posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce722,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocalkova o.pdfPosudek oponenta práce492,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocalkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce284,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8363

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.