Title: Vývoj a analýza podpory sportovních aktivit v obcích a městech
Other Titles: Development and analysis of support the sport activities in villages and towns
Authors: Kočalková, Jana
Advisor: Divišová, Pavla
Referee: Šlechtová, Yvona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8363
Keywords: sport;sportovní aktivity;podpora sportu;analýza
Keywords in different language: sport;sport activities;sport support;analysis
Abstract: Předložená práce přibližuje financování sportu a sportovních aktivit v ČR. Hlavním cílem práce bylo analyzovat vývoj výdajů na sport a tělovýchovu z rozpočtu měst a obcí na příkladu vybraného města. V teoretické části práce charakterizuje pojem ?sport? a představuje možné formy jeho financování v ČR. Výsledkem praktické části je analýza výdajů na sport a tělovýchovu z obecního rozpočtu ve městě Cheb v letech 2000 až 2012.
Abstract in different language: The thesis deals with sport financing and sport activities in the Czech Republic. The main goal of the work is to analyze the development of sport expenditures from municipal budgets, illustrated by a particular town. In the theoretical part the key term sport is characterized as well as various forms of sport financing in the Czech Republic. The practical part offers the analysis of sport and physical education expenditure in Cheb in the period from 2000 to 2012.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K08B0034K_Kocalkova_BP.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Kocalkova_Posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce722,2 kBAdobe PDFView/Open
Kocalkova o.pdfPosudek oponenta práce492,34 kBAdobe PDFView/Open
Kocalkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce284,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.