Název: Informační technologie v podpoře podnikového nákupu
Další názvy: The Role of Information Technology in Supporting the Corporate Purchase
Autoři: Lorenc, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Gladavská, Lenka
Oponent: Gangur, Mikuláš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8375
Klíčová slova: nákup;proces nákupu;informační technologie;podnikové informační systémy;systémová integrace;IT governance
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;purchasing process;information technology;enterprise information system;system integration;IT governance
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá využitím informačních technologií v podpoře podnikového nákupu v konkrétní firmě působící v rámci nadnárodní korporace. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy a funkce. Praktická část se zabývá definováním klíčového nákupního procesu a jeho podporou existujícími podnikovými informačními systémy. Cílem práce je navrhnout opatření ke zvýšení efektivity řízení podnikových informačních systémů v podpoře klíčového nákupního procesu na základě provedené analýzy úrovně systémové integrace a IT governance s ohledem na specifika výrobní činnosti firmy, a to porovnáním potřeb podniku v této oblasti s reálným stavem.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is aimed on the usage of information technologies in supporting purchase at concrete firm, which operates as a subsidiary of global corporation. The theoretical part specifies basic terms and functions. The practical part defines the key purchasing process and its support by existing enterprise information systems. The objective is to create proposal of proper actions to increase the effectiveness of the current methods of administration of used enterprise information systems supporting this key purchasing process. The proposal is based on the analysis of the present level of system integration and its comparison with the real needs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Informacni_technologie_v_podpore_podnikoveho nakupu_final.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lorenc v.pdfPosudek vedoucího práce362,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lorenc o.pdfPosudek oponenta práce897,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lorenc ob.pdfPrůběh obhajoby práce397,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8375

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.