Title: Informační technologie v podpoře podnikového nákupu
Other Titles: The Role of Information Technology in Supporting the Corporate Purchase
Authors: Lorenc, Jiří
Advisor: Gladavská, Lenka
Referee: Gangur, Mikuláš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8375
Keywords: nákup;proces nákupu;informační technologie;podnikové informační systémy;systémová integrace;IT governance
Keywords in different language: purchase;purchasing process;information technology;enterprise information system;system integration;IT governance
Abstract: Bakalářská práce se zabývá využitím informačních technologií v podpoře podnikového nákupu v konkrétní firmě působící v rámci nadnárodní korporace. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy a funkce. Praktická část se zabývá definováním klíčového nákupního procesu a jeho podporou existujícími podnikovými informačními systémy. Cílem práce je navrhnout opatření ke zvýšení efektivity řízení podnikových informačních systémů v podpoře klíčového nákupního procesu na základě provedené analýzy úrovně systémové integrace a IT governance s ohledem na specifika výrobní činnosti firmy, a to porovnáním potřeb podniku v této oblasti s reálným stavem.
Abstract in different language: The thesis is aimed on the usage of information technologies in supporting purchase at concrete firm, which operates as a subsidiary of global corporation. The theoretical part specifies basic terms and functions. The practical part defines the key purchasing process and its support by existing enterprise information systems. The objective is to create proposal of proper actions to increase the effectiveness of the current methods of administration of used enterprise information systems supporting this key purchasing process. The proposal is based on the analysis of the present level of system integration and its comparison with the real needs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informacni_technologie_v_podpore_podnikoveho nakupu_final.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Lorenc v.pdfPosudek vedoucího práce362,18 kBAdobe PDFView/Open
Lorenc o.pdfPosudek oponenta práce897,68 kBAdobe PDFView/Open
Lorenc ob.pdfPrůběh obhajoby práce397,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.