Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorHofman, Jiřícs
dc.contributor.authorBlahovcová, Ivanacs
dc.contributor.refereeTaušl Procházková, Petracs
dc.date.accepted2013-06-10cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:16Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:16Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier52302cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8376
dc.description.abstractCílem této práce je vypracování finanční analýzy firmy Toyota Material Handling CZ s. r. o. v době hospodářské krize a porovnání s obdobím před hospodářskou krizí. Analýza je vypracována za fiskální roky 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Do roku 2008 firma BT Česká republika s.r.o., 28. 7. 2008 přejmenována na Toyota Material Handling CZ s.r.o.. Bakalářská práce se skládá ze 2 částí ? teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na rozbor odborných literárních zdrojů, jsou zde vysvětleny základní pojmy, metody finanční analýzy a zdroje dat, především finanční výkazy, ze kterých finanční analýza vychází. Praktická část je zaměřena na identifikaci společnosti, dále pak na vlastní finanční analýzu. Na závěr práce je zhodnoceno finanční zdraví podniku, vliv hospodářské krize na hospodaření podniku a případná doporučení, která by vedla ke zlepšení finanční situace společnosti.cs
dc.format66 s. + 16 s. přílohycs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectlikviditacs
dc.titleAnalýza hospodaření podniku v době hospodářské krizecs
dc.title.alternativeAn analysis of business activities of a company in a time of economic crisisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe target of this bachelor is a financial analysis of the Toyota Material Handling CZ s. r. o. company in a time of economic crisis and comparison with pre ? crisis period. An analysis is made for fiscal years 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Up to year 2008 company BT Česká republika s.r.o., 28. 7. 2008 renamed to Toyota Material Handling CZ s.r.o.. The bachelor consists for 2 parts ? theoretical and practical. The theoretical part is directed to analysis of expert literaty sources, here are explained basic terms, methods of the financial analysis and date sources, especially finanacial statements on which financial analysis is based. The practical part is directed to identity the company, own financial analysis. At the end of bachelor is the financial health of the company, effect an economic crisis on business aktivities of the company evaluated and possible recomendations, that would lead to improvment to finanacial situation of the company.en
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedhorizontal and vertical analysisen
dc.subject.translatedratio indexesen
dc.subject.translatedprofitabilityen
dc.subject.translatedactivityen
dc.subject.translatedindebtednessen
dc.subject.translatedliquidityen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ivana Blahovcova - bakalarska prace - Cheb 2013.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahovcova v.pdfPosudek vedoucího práce542,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahovcova o.pdfPosudek oponenta práce569 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahovcova ob.pdfPrůběh obhajoby práce173,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8376

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.