Title: Nákup jako součást výrobního procesu a vlivy na ekonomiku podniku
Other Titles: Purchase as part of the production process and influences on the economy of enterprise
Authors: Heřmanová, Klára
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Januška, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8379
Keywords: nákup;nákupní proces;výroba;výrobní proces;zásoby;řízení zásob;dodavatel
Keywords in different language: purchase;purchasing process;production;process of production;supplier;management of supplier;inventory management
Abstract: Předmětem bakalářské práce ?Nákup jako součást výrobního procesu a vlivy na ekonomiku podniku? je charakterizovat nákup a výrobu společnosti Plzeňský prazdroj, a. s. Práce se věnuje popisu výroby a výrobního procesu podniku a jejím specifikám. Další kapitola obsahuje charakteristiku nákupního procesu a jeho aplikaci na daný podnik. Práce je sestavena tak, aby se teorie prolínala s praxí a bylo tak přesněji možné poukázat na možné odchylky. Smyslem práce je také poukázání na různé odlišnosti a zajímavosti v řízení těchto činností společností Plzeňský Prazdroj, a. s. oproti jiným společnostem. Následující část práce je zaměřena na analýzu společnosti, a to z pohledu její ekonomické výkonnosti, efektivity nákupu a také efektivity výroby. Závěrečná kapitola práce se věnuje zhodnocení zjištěných skutečností ve společnosti.
Abstract in different language: The subject of the thesis: "Purchase as part of the manufacturing process and the effects on the economy of enterprise" is characterized by the purchase and production of Pilsner Urquell plc. Work is devoted to the description of the production and process of production. The next chapter contains the characteristics of the shopping process. The work is composed in such a way that the theory intermingled with practice and was able to point to possible variations. The purpose is also pointing out the various differences and attractions in the management of these activities by Pilsner Urquell, as compared to other companies. The thesis is focused on the analysis of society, from the perspective of its economic efficiency, effectiveness and efficiency of production purchase. The final chapter presents an evaluation of the facts in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nakup jako soucast vyrobniho procesu a vlivy na ekonomiku podniku.pdfPlný text práce5,69 MBAdobe PDFView/Open
Hermanova v.pdfPosudek vedoucího práce552,36 kBAdobe PDFView/Open
Hermanova o.pdfPosudek oponenta práce465,39 kBAdobe PDFView/Open
Hermanova ob.pdfPrůběh obhajoby práce315,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.