Název: Nákup jako součást výrobního procesu a vlivy na ekonomiku podniku
Další názvy: Purchase as part of the production process and influences on the economy of enterprise
Autoři: Heřmanová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8379
Klíčová slova: nákup;nákupní proces;výroba;výrobní proces;zásoby;řízení zásob;dodavatel
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;purchasing process;production;process of production;supplier;management of supplier;inventory management
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce ?Nákup jako součást výrobního procesu a vlivy na ekonomiku podniku? je charakterizovat nákup a výrobu společnosti Plzeňský prazdroj, a. s. Práce se věnuje popisu výroby a výrobního procesu podniku a jejím specifikám. Další kapitola obsahuje charakteristiku nákupního procesu a jeho aplikaci na daný podnik. Práce je sestavena tak, aby se teorie prolínala s praxí a bylo tak přesněji možné poukázat na možné odchylky. Smyslem práce je také poukázání na různé odlišnosti a zajímavosti v řízení těchto činností společností Plzeňský Prazdroj, a. s. oproti jiným společnostem. Následující část práce je zaměřena na analýzu společnosti, a to z pohledu její ekonomické výkonnosti, efektivity nákupu a také efektivity výroby. Závěrečná kapitola práce se věnuje zhodnocení zjištěných skutečností ve společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the thesis: "Purchase as part of the manufacturing process and the effects on the economy of enterprise" is characterized by the purchase and production of Pilsner Urquell plc. Work is devoted to the description of the production and process of production. The next chapter contains the characteristics of the shopping process. The work is composed in such a way that the theory intermingled with practice and was able to point to possible variations. The purpose is also pointing out the various differences and attractions in the management of these activities by Pilsner Urquell, as compared to other companies. The thesis is focused on the analysis of society, from the perspective of its economic efficiency, effectiveness and efficiency of production purchase. The final chapter presents an evaluation of the facts in the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nakup jako soucast vyrobniho procesu a vlivy na ekonomiku podniku.pdfPlný text práce5,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hermanova v.pdfPosudek vedoucího práce552,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hermanova o.pdfPosudek oponenta práce465,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hermanova ob.pdfPrůběh obhajoby práce315,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8379

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.