Název: Řízení kvality projektů
Další názvy: Quality Management Project
Autoři: Benešová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Jaroslav
Oponent: Bultas, Miloslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8382
Klíčová slova: řízení kvality projektu;TQM (Total Quality Management);projektový produkt;projektové řízení;kvalita;projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: Quality Management Project;TQM (Total Quality Management);project product;project management;quality;project
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je řízení kvality projektu. Hlavním cílem práce je formulovat tuto problematiku. Aby se tohoto cíle dosáhlo, je důležité definovat Total Quality Management, který se zaměřuje na kvalitu projektového produktu a kvalitu procesů projektového řízení. V práci jsou zpracované obě tyto oblasti doplněné o praktické využití ve společnosti Johnson Controls Fabrics Strakonice a.s., zabývající se výrobou textilií pro automobilový průmysl. Kvalita projektového produktu je znázorněna na sestupných procesech výroby. Je zde popsáno, jaké kontroly se provádí, aby byla kvalita produktu zajištěna. Kvalita procesů projektového řízení, především řízení kvality, je popsána na projektu výroby textilie Nela pro společnost SUZUKI. U obou oblastí jsou využity nástroje pro řízení kvality.
Abstrakt v dalším jazyce: Topic of my bachelor?s work is management quality in project phase. The main goal my work is describe of this mentioned topic. For this goal, was very important define Total Quality Management, which is direct on the quality of product and management quality in processes of project phase. In my work are describe both of sphere add about practical application in the company Johnson Controls Fabrics Strakonice a. s., which produce textile components for car industry. The quality in phase of project is describe on each phases of production. There is describe, which control are use, that the quality of product is secured. The quality of processes by project management, especially management quality, is describe by project for the production of textile fabric Nela for final customer SUZUKI. By both cases were use tools for management of quality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Benesova Jana - Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_benesova_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_benesova_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce532,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_benesova.PDFPrůběh obhajoby práce114,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8382

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.