Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBultas, Miloslav
dc.contributor.authorKubinec, Lukáš
dc.contributor.refereeSkalický, Jiří
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:08Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:08Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier52599
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8384
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na plánování marketingového projektu realitní společnosti v Plzeňském kraji. V úvodu je představena společnost AVAREAL, zpracována její SWOT analýza a popsáno bylo také okolí společnosti. Následuje analýza realitního trhu, která napomáhá k lepšímu pochopení problému a poskytuje podklad pro volbu vhodného způsobu oslovení zákazníků. V další části se objevuje teoretický základ plánování projektu, tedy popis tvorby projektových plánů a jejich specifika. V nejdůležitější části jsou zpracované samotné dokumenty k propagační akci. Stěžejními dokumenty jsou logická rámcová matice, plán rozsahu, struktura projektu, časový harmonogram, plán zdrojů a plán řízení rizik. V závěru je zhodnocena náročnost jednotlivých kroků.cs
dc.format72 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanalýza realitního trhucs
dc.subjectplán propagacecs
dc.subjectplánování projektucs
dc.subjectprojektové řízenícs
dc.titlePlán projektu propagační akce konkrétní společnostics
dc.title.alternativeThe project plan promotions company AVAREAL in Pilsner regionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused to planning marketing project of real estate company in Pilsner region. In the introduction is presented company AVAREAL, is processed SWOT analysis and described also the company environment. Then is followed by analysis of the real estate market to better understanding of the issue and provides a background for selecting appropriate way of addressing customers. In the next chapter is introduced theoretical basis for the project planning, it means description creation of the project plans and theirs specifies. In the most important part of this thesis are processed specific documents for promotional events. Key documents are logical framework matrix, scope plan, project structure, time schedule, resource plan and risk management plan. In conclusion is evaluated demand of the individual steps.en
dc.subject.translatedanalysis of real estate marketen
dc.subject.translatedpromotion planen
dc.subject.translatedproject planningen
dc.subject.translatedproject managementen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE_KUBINEC.pdfPlný text práce7,63 MBAdobe PDFView/Open
BP_kubinec_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
BP_kubinec_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
BP_kubinec.PDFPrůběh obhajoby práce108,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.