Název: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Další názvy: The formation of business subject on the grounds of the realization of specific business plan
Autoři: Bárová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8388
Klíčová slova: podnikání;podnikatelský záměr;marketing;plánování;společnost
Klíčová slova v dalším jazyce: business;business plan;marketing;planning;company
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je teoretický popis vzniku podniku a vymezení jednotlivých kroků, které je nutné při vzniku podniku učinit. Konkrétně se pak práce zabývá založením domova pro seniory Krušný ráj, s. r. o. V práci jsou uvedeny základní principy tvorby podnikatelského záměru, marketingových aktivit a personálních a finančních činností. V závěru je uveden odhad budoucího vývoje podniku. V práci jsem využila odbornou literaturu a internetové zdroje, jejichž seznam je uveden v seznamu použité litaruty na konci práce, informace získané z konzultací v domově pro seniory Dukla Vejprty a také osobních zkušeností.
Abstrakt v dalším jazyce: The effect of bachelor´s thesis is a theoretical description of formation of business and a definition of component speps that need to be made, when establishing a business. The thesis deal with establishing a Home for the Elderly Grim paradie, Inc. This thesis introduce the basic principles of the business plan creation, marketing aktivities and personal and financial aktivities. The estimate of future development of business is published at the conclusion. In this thesis I used the specialized literature and web resources published in bibliografie at the conclusion, informations from the consultations in Home for the Elderly Dukla Vejprty and personal experiences.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_barova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_barova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_barova.PDFPrůběh obhajoby práce161,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8388

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.