Název: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Další názvy: The establishment of a business entity based on the realization of specific business plan
Autoři: Černý, Ota
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8393
Klíčová slova: podnikatelský plán;vznik podniku;malé a střední podniky;marketingový mix;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: business plan;establishing business;small and medium sized enterprises;marketing mix;SWOT analysis
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje činnosti spojené se založením nového podnikatelského subjektu v České republice. V úvodu je zmapováno legislativní prostředí a zvolena právní forma podnikání. Druhou část práce tvoří podnikatelský plán konkrétní společnosti Svět čerstvosti s.r.o., jehož součástí je stanovení podnikových cílu, analýza konkurence, zpracování marketingového mixu a finančního plánu. Na závěr jsou poznatky z celé práce sumarizovány ve SWOT analýze a realizovatelnost podnikatelského plánu je zhodnocena prostřednictvím analýzy rizik. Poslední kapitola obsahuje také několik podnětů pro další rozvoj podnikatelského subjektu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes activities associated with establishing a new business entity in the Czech Republic. In the introduction part the legislative environment is mapped and the legal form of business is chosen. The second part consists of a business plan for the particular company Svět čerstvosti s.r.o. it includes setting corporate goals, competition analysis, assembling of a marketing mix and a financial plan. In conclusion, the findings of the work are summarized in the SWOT analysis and the feasibility of the business plan is evaluated through a risk analysis. The last chapter contains several suggestions for further development of the business entity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ota Cerny - Vznik podnikatelskeho subjektu na zaklade realizace konkretniho podnikatelskeho zameru.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_cerny_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_cerny_OP.PDFPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_cerny.PDFPrůběh obhajoby práce156,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8393

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.