Název: Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku
Další názvy: Customer Relationship Management and its Importance for Strengthening the Company´s Competitiveness
Autoři: Hajná, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Skálová, Petra
Oponent: Jiřincová, Milena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8398
Klíčová slova: zákazník;vztah se zákazníkem;komunikace;CRM;konkurenceschopnost
Klíčová slova v dalším jazyce: customer;customer relationship;communication;CRM;competitiveness
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je řízení vztahů se zákazníky. Cílem práce je ukázat, jak je možné péčí o zákazníky zlepšit vztahy mezi podnikem a zákazníkem a zvýšit konkurenceschopnost podniku. První část práce je zaměřená na představení firmy PPL CZ s.r.o., jejích produktů a služeb. Druhá část vysvětluje definici, vznik a vývoj řízení vztahů se zákazníky. Zabývá se také prvky kvality vztahu se zákazníkem a popisuje nejnovější trendy v CRM systémech. Třetí část obsahuje analýzu firmy PPL CZ s.r.o. z hlediska spokojenosti stálých zákazníků pomocí dotazníků. Práce také obsahuje analýzu konkurence a SWOT analýzu, která znázorňuje silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby. Závěrem práce jsou navrženy změny na zlepšení vztahů se zákazníky a posílení konkurenceschopnosti podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of bachelor thesis is customer relationship management. The aim is to show how is possible to improve customer care relations between the company and the customer and increase business competitiveness. The first part is focused on performance PPL CZ ltd company, its products and services. The second part explains the definition, origin and development of customer relationship management. It also discusses the elements of quality customer relationship and describes the latest trends in CRM systems. The third section contains an analysis of the company PPL CZ ltd in terms of customer satisfaction through regular questionnaires. The work also includes a competitor analysis and a SWOT analysis, which shows the strengths, weaknesses, opportunities and threats. Finally there are changes designed to improve customer relationships and strengthen competitiveness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hajna_Aneta_2013.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hajna_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hajna_OP.PDFPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hajna.PDFPrůběh obhajoby práce210,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8398

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.