Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZahradníčková, Lenkacs
dc.contributor.authorHecler, Danielcs
dc.contributor.refereeDvořáková, Věracs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:40:59Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:40:59Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier52659cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8399
dc.description.abstractBakalářská práce ?Možnosti podnikání formou franchisingu? se zabývá teoretickou i praktickou stránkou franchisingu. Je v ní popsána jeho historie a vývoj a dále jednotlivé aspekty franchisingu, které jsou následně aplikovány na příkladu z praxe, kterým je koncept ?Švejk restaurant?. Jedná se nejprve o seznámení s konceptem, a poté jsou popsány vybrané aspekty, které hrají důležitou roli v podnikání formou franchisingu, například jeho výhody a nevýhody, franchisingová smlouva a další. Popsána je také situace franchisingu v České republice a je nastíněn její budoucí vývoj, stejně tak u konceptu ?Švejk restaurant?. K praktické části bakalářské práce je zpracována SWOT analýza restaurantů Švejk, ze které jsou vyvozeny závěry, jež jsou použity k zhodnocení situace konceptu.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectfranchisingcs
dc.subjectfranchisorcs
dc.subjectfranchiseecs
dc.subjectfranchisecs
dc.subjectfranchisingová smlouvacs
dc.titleMožnosti podnikání formou franchisingucs
dc.title.alternativeOpportunities in Making Business Through Franchisingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis on ?Opportunities in business through franchising? deals with theoretical and practical aspects of franchising. It describes its history, development and individual facets of franchising, these are then applied on practical example, which is a concept of ?Švejk restaurant?. At first it is a familiarization with the concept, then a description of certain aspects, which have an important role in business through franchising, for example its advantages and disadvantages, franchise agreement etc. There is also a description of a situation of franchising in the Czech Republic and its future development, as it is in the concept of ?Švejk restaurant?. In the practical part of this thesis, there is a SWOT analysis of ?Švejk restaurants" and its results are used for evaluation of the concept situation.en
dc.subject.translatedfranchisingen
dc.subject.translatedfranchisoren
dc.subject.translatedfranchiseeen
dc.subject.translatedfranchiseen
dc.subject.translatedfranchise agreementen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moznosti podnikani formou franchisingu.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
BP_hecler_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
BP_hecler_OP.PDFPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
BP_hecler.PDFPrůběh obhajoby práce152,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.