Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: Analysis of Economic Situation of the Company
Authors: Hrušková, Adriana
Advisor: Šimek, Bohuslav
Referee: Zahradníčková, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8403
Keywords: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;poměrové ukazatele
Keywords in different language: financial analysis;horizontal and vertical analysis;financial ratios
Abstract: Cílem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace podniku ELNA Servis Počerady, s.r.o. pomocí finanční analýzy a následný návrh na její zlepšení. První kapitola je zaměřena na představení podniku ELNA Servis Počerady, s.r.o. Ve druhé kapitole je charakterizována finanční analýza, včetně jejich metod, etap, uživatelů a zdrojů informací. Tato kapitola se nejvíce zabývá charakteristikou poměrových ukazatelů. Další kapitola je věnována provedením ekonomické analýzy podniku za období 2007 - 2011 pomocí účetních výkazů. Na základě výsledků provedené finanční analýzy je ve čtvrté kapitole zhodnocena celková ekonomická situace podniku. Závěrečná kapitola je poté zaměřena na návrhy pro zlepšení současné a budoucí ekonomické situace podniku.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to evaluate the economic situation of ELNA Servis Počerady, s.r.o., using the tools of financial analysis and preparation of the proposal for its future improvement. The first chapter focuses on introductory information about the company ELNA Servis Počerady, s.r.o. The second chapter describes the financial analysis including its methods, users and information sources. This chapter is primarily engaged in characteristic of financial ratios. The next chapter is focused on economic analysis of ELNA Servis Počerady, s.r.o. for the period 2007 - 2011. Based on the results of financial analysis, the fourth chapter evaluates the overall economic situation of the selected company. The final chapter focuses on suggestions for improvement of the current and future economic situation of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hruskova.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
BP_hruskova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
BP_hruskova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
BP_hruskova.PDFPrůběh obhajoby práce176,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.