Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: Analysis of Economic Situation of the Company
Autoři: Hrušková, Adriana
Vedoucí práce/školitel: Šimek, Bohuslav
Oponent: Zahradníčková, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8403
Klíčová slova: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;poměrové ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;horizontal and vertical analysis;financial ratios
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace podniku ELNA Servis Počerady, s.r.o. pomocí finanční analýzy a následný návrh na její zlepšení. První kapitola je zaměřena na představení podniku ELNA Servis Počerady, s.r.o. Ve druhé kapitole je charakterizována finanční analýza, včetně jejich metod, etap, uživatelů a zdrojů informací. Tato kapitola se nejvíce zabývá charakteristikou poměrových ukazatelů. Další kapitola je věnována provedením ekonomické analýzy podniku za období 2007 - 2011 pomocí účetních výkazů. Na základě výsledků provedené finanční analýzy je ve čtvrté kapitole zhodnocena celková ekonomická situace podniku. Závěrečná kapitola je poté zaměřena na návrhy pro zlepšení současné a budoucí ekonomické situace podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is to evaluate the economic situation of ELNA Servis Počerady, s.r.o., using the tools of financial analysis and preparation of the proposal for its future improvement. The first chapter focuses on introductory information about the company ELNA Servis Počerady, s.r.o. The second chapter describes the financial analysis including its methods, users and information sources. This chapter is primarily engaged in characteristic of financial ratios. The next chapter is focused on economic analysis of ELNA Servis Počerady, s.r.o. for the period 2007 - 2011. Based on the results of financial analysis, the fourth chapter evaluates the overall economic situation of the selected company. The final chapter focuses on suggestions for improvement of the current and future economic situation of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hruskova.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hruskova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hruskova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hruskova.PDFPrůběh obhajoby práce176,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8403

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.