Název: Hodnocení veřejně prospěšného projektu
Další názvy: Evaluation of a public project
Autoři: Chomout, Jaromír
Vedoucí práce/školitel: Skalický, Jiří
Oponent: Ircingová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8404
Klíčová slova: projekt;revitalizace;hodnocení;beneficienti;CBA
Klíčová slova v dalším jazyce: project;revitalization;evaluation;beneficiaries;CBA
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na využití cost benefit analýzy v případě hodnocení projektu veřejné sféry. Konkrétně se jedná o projekt revitalizace Vítkova náměstí, které tvoří dominantu v městě Sedlec - Prčice. V rámci samotné analýzy došlo k vymezení jednotlivých zájmových stran, na které má realizace investice vliv. Dále se práce zaměřuje na selekci jednotlivých přínosů a újem zastoupených stran, které kvantifikuje na hotovostní toky. Ty jsou následně použity při výpočtu kriteriálních ukazatelů. V rámci těchto ukazatelů, které jsou blíže specifikovány v samotné práci, je možné posuzovat přijatelnost daného projektu a porovnávat s ostatními projekty veřejné správy.
Abstrakt v dalším jazyce: Handed thesis focuses on cost benefit analysis use in case of public sphere project evaluation. Specifically it deals with the revitalization of Vítek´s square which creates a dominant feature in the Sedlec - Prčice city. In the analysis itself we defined each interested parts influenced by the revitalization. Furthermore the thesis focuses on the selection of individual benefits and damages which it quantifies into cash flow. Those are being use for the criterion indicators calculation. Following these indicators, which are further specified in the thesis, it is possible to evaluate the acceptability of the project and compare it with other public sphere projects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Jaromir Chomout, K09B0068P.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_chomout_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_chomout_OP.PDFPosudek oponenta práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_chomout.PDFPrůběh obhajoby práce147,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8404

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.