Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠimek, Bohuslav
dc.contributor.authorKarnajová, Mária
dc.contributor.refereeZahradníčková, Lenka
dc.date.accepted2013-06-07
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:16Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:16Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier52717
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8407
dc.description.abstractCieľom bakalárskej práce je zhodnotiť ekonomickú situáciu v podniku Truck servis spol. s.r.o. pomocou finančnej a SWOT analýzy. Práce je rozdelená do deviatich častí. V prvých troch častiach sú definované základné podklady k finančnej analýze, základné metody finančnej analýzy a SWOT analýza. V ďalších kapitolách je predstavený podnik a vývoj podnikatelského prostredia. V osmej kapitole je prostredníctvom finančnej analýzy a SWOT analýzy zhodnotená finančná situácia spoločnosti Truck servis spol. s.r.o.. Posledná kapitola je zameraná na stanovenia opatrení na zlepšenie ekonomickéj situácie podniku.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.titleZhodnocení ekonomické situace podnikucs
dc.title.alternativeAnalysis of Economic Situation of the Companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe aim of bachelor thesis is to assess economic situation in the company Truck servis spol. Ltd throught financial and SWOT analysis. The thesis is divided into nine parts. The first three sections describe basic documents for financial analysis, basic mathods of a financial analysis and SWOT analysis. Into next chapters is presented the company and the evolution of entrepreneurial environment. Chapter eighth deals with evaluation of financial situation of the Truck servis spol. Ltd throught financial and SWOT analysis. The last chapter is focused to measures set to improve te economic situation of the company.en
dc.subject.translatedaccounting statementsen
dc.subject.translatedeconomics analysisen
dc.subject.translatedSWOT analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACA.pdfPlný text práce830,19 kBAdobe PDFView/Open
BP_karnajova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
BP_karnajova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
BP_karnajova.PDFPrůběh obhajoby práce188,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.