Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: Evaluation of Economic situation of Company
Authors: Kašparová, Lýdie
Advisor: Leicherová, Veronika
Referee: Taušl Procházková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8408
Keywords: finanční analýza;absolutní analýza;poměrová analýza;analýza soustav ukazatelů
Keywords in different language: financial analysis;absolute analysis;ratio analysis;analysis of system indicators
Abstract: Cílem bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situace podniku AUTOMA CZ s.r.o. na základě finanční analýzy. V úvodu je uvedena základní charakteristika společnosti. Následně je popsána finanční analýza, hlavní uživatele a zdroje informací potřebné k jejímu vypracování. Dále jsou zde uvedeny metody finanční analýzy, konkrétně horizontální a vertikální analýza, analýza rozdílových a poměrových ukazatelů a nakonec analýza soustav ukazatelů. Poté jsou tyto metody aplikovány prakticky na společnosti AUTOMA CZ s.r.o. Poslední část bakalářské práce je zaměřena na závěrečné zhodnocení ekonomické situace podniku a na návrhy, které vedou ke zlepšení této situace.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to evaluate the economic situation of the AUTOMA CZ Ltd. Company on the basis of a financial analysis. The introduction brings fundamental characteristics of the company. Then, the text describes financial analysis, main users of the financial analysis, and sources of information required for preparation of financial analysis. The next part describes methods of financial analysis, namely horizontal and vertical analysis, analysis of differential indicators, ratio analysis, and analysis of system indicators. These methods are applied to the AUTOMA CZ Ltd. Company. The last part of the thesis focuses on final assessment of the economic situation and proposals how to improve it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kasparova.pdfPlný text práce676,55 kBAdobe PDFView/Open
BP_kasparova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
BP_kasparova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
BP_kasparova.PDFPrůběh obhajoby práce171,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.