Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: Evaluation of Economic situation of Company
Autoři: Kašparová, Lýdie
Vedoucí práce/školitel: Leicherová, Veronika
Oponent: Taušl Procházková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8408
Klíčová slova: finanční analýza;absolutní analýza;poměrová analýza;analýza soustav ukazatelů
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;absolute analysis;ratio analysis;analysis of system indicators
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situace podniku AUTOMA CZ s.r.o. na základě finanční analýzy. V úvodu je uvedena základní charakteristika společnosti. Následně je popsána finanční analýza, hlavní uživatele a zdroje informací potřebné k jejímu vypracování. Dále jsou zde uvedeny metody finanční analýzy, konkrétně horizontální a vertikální analýza, analýza rozdílových a poměrových ukazatelů a nakonec analýza soustav ukazatelů. Poté jsou tyto metody aplikovány prakticky na společnosti AUTOMA CZ s.r.o. Poslední část bakalářské práce je zaměřena na závěrečné zhodnocení ekonomické situace podniku a na návrhy, které vedou ke zlepšení této situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to evaluate the economic situation of the AUTOMA CZ Ltd. Company on the basis of a financial analysis. The introduction brings fundamental characteristics of the company. Then, the text describes financial analysis, main users of the financial analysis, and sources of information required for preparation of financial analysis. The next part describes methods of financial analysis, namely horizontal and vertical analysis, analysis of differential indicators, ratio analysis, and analysis of system indicators. These methods are applied to the AUTOMA CZ Ltd. Company. The last part of the thesis focuses on final assessment of the economic situation and proposals how to improve it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kasparova.pdfPlný text práce676,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kasparova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kasparova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kasparova.PDFPrůběh obhajoby práce171,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8408

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.