Title: Efektivní nákup, prodej a kooperace podniků
Other Titles: Effective purchasing, sales and business cooperation
Authors: Kocourková, Lucie
Advisor: Jiřincová, Milena
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8410
Keywords: Tesla Blatná;nákup;prodej;kooperace;autopříslušenství
Keywords in different language: Tesla Blatná;purchasing;selling;cooperation;car accessories
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu efektivně probíhajících procesů nákupu, prodeje a kooperace v konkrétním podniku, v TESLE Blatná, a. s. Tato společnost je zaměřena na výrobu a prodej dílů pro automobilový průmysl, elektronických součástek a zařízení. První část obsahuje základní informace o zkoumané společnosti, hospodářském vývoji a současné situaci ve společnosti. V druhé části práce je na základě odborné literatury charakterizován průběh nákupu, prodeje a kooperace. Následně jsou tyto procesy analyzovány ve zkoumané společnosti. V poslední části jsou popsány hlavní nedostatky a navrhnuta řešení na zlepšení.
Abstract in different language: This bachelor?s work is focused on the analysis of effectively ongoing processes purchasing, sales and business cooperation in a particular company, TESLA Blatná. This company specializes in the manufacture and sale of automotive parts, electronic components and device. The first part contains basic information about the researched company, economic development and current situation in this company. In the second part of the work based on literature is characterized purchasing, selling and cooperation between the companies. Subsequently are these processes analyzed in the researched the company. On the identified shortcomings are suggested solutions on improving.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efektivni nakup, prodej a kooperace podniku.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
BP_kocourkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
BP_kocourkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
BP_kocourkova.PDFPrůběh obhajoby práce194,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8410

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.