Název: Efektivní nákup, prodej a kooperace podniků
Další názvy: Effective purchasing, sales and business cooperation
Autoři: Kocourková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Jiřincová, Milena
Oponent: Skálová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8410
Klíčová slova: Tesla Blatná;nákup;prodej;kooperace;autopříslušenství
Klíčová slova v dalším jazyce: Tesla Blatná;purchasing;selling;cooperation;car accessories
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu efektivně probíhajících procesů nákupu, prodeje a kooperace v konkrétním podniku, v TESLE Blatná, a. s. Tato společnost je zaměřena na výrobu a prodej dílů pro automobilový průmysl, elektronických součástek a zařízení. První část obsahuje základní informace o zkoumané společnosti, hospodářském vývoji a současné situaci ve společnosti. V druhé části práce je na základě odborné literatury charakterizován průběh nákupu, prodeje a kooperace. Následně jsou tyto procesy analyzovány ve zkoumané společnosti. V poslední části jsou popsány hlavní nedostatky a navrhnuta řešení na zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor?s work is focused on the analysis of effectively ongoing processes purchasing, sales and business cooperation in a particular company, TESLA Blatná. This company specializes in the manufacture and sale of automotive parts, electronic components and device. The first part contains basic information about the researched company, economic development and current situation in this company. In the second part of the work based on literature is characterized purchasing, selling and cooperation between the companies. Subsequently are these processes analyzed in the researched the company. On the identified shortcomings are suggested solutions on improving.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Efektivni nakup, prodej a kooperace podniku.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kocourkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kocourkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kocourkova.PDFPrůběh obhajoby práce194,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8410

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.