Název: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Další názvy: Establishing of a business entity based on the realisation of a specific business plan
Autoři: Korbelová, Edita
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8411
Klíčová slova: podnikatelský plán;vznik podniku;společnost s ručením omezeným;finanční plán
Klíčová slova v dalším jazyce: business plan;company setup;limited liability company;financial plan
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je vznik podnikatelského subjektu zabývajícího se pěstováním Japonských topolů. V první části je popsán postup při pěstování této dřeviny a dále také možnosti jejího využití a možné dotace udělované na zemědělskou půdu. V druhé a třetí části jsou postupně vysvětleny pojmy: podnikání, podnikatel, podnik a živnost a jednotlivé kroky při zakládání společnosti s ručením omezeným. Poslední a nejobsáhlejší část obsahuje zpracovaný podnikatelský plán, jehož součástí jsou základní informace o podniku, analýza trhu, marketingový plán, finanční plán a analýza rizik. Na závěr práce jsou dle výsledků analýz a výpočtů zhodnoceny budoucí možnosti rozvoje tohoto podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is a start of business subject dealing with growing Japanese poplars. The first part of the thesis describes the procedure for the cultivation of the trees and possibilities of its use and possible subsidies granted to agricultural land. In the second and third parts of the thesis are gradually clear up terms: business, businessman, establishment and trade, and the individual steps of stowing a limited liability company. The last and most extensive part included a business plan in which is implemented basic information about a company, market analysis, marketing plan, financial plan, and risk analysis. At the end of this thesis are on base results of analysis and calculations evaluated future possibilities of development of this company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Korbelova_Edita.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_korbelova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_korbelova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_korbelova.PDFPrůběh obhajoby práce185,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8411

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.