Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: Analysis of Economic Situation of the Company
Autoři: Neumann, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Leicherová, Veronika
Oponent: Sladký, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8428
Klíčová slova: finanční analýza;poměrové ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;ratio indices
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace ve společnosti LST, a.s. v letech 2008 ? 2011 prostřednictvím finanční analýzy. Bakalářská práce se skládá z 5 kapitol. V první kapitole je provedeno představení společnosti LST, a.s. Druhá kapitola se věnuje situaci v tržním prostředí, ve kterém společnost LST, a.s. působí a jaký má na ni vliv. Třetí kapitola je zaměřena na finanční analýzu společnosti LST, a.s. v letech 2008 ? 2011 a analyzování jednotlivých změn. Na základě údajů z provedené finanční analýzy obsahuje čtvrtá kapitola shrnutí nejdůležitějších změn ve sledovaném období. V páté kapitole jsou navrženy doporučení, vedoucí ke zlepšení ekonomické situace společnosti LST, a.s.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this bachelor?s thesis is evaluation of the economical situation of LST, a.s. during 2008-2011 using a financial analysis. The thesis consists of 5 chapters. The first chapter includes the introduction of the company. The second chapter focuses on the market environment in which LST, a.s. operates and its influence on the company. The third chapter provides the financial analysis of the company during 2008-2011 and the analysis of individual changes. The fourth chapter is based on the data from the financial analysis and it contains conclusion of the most important changes during the mentioned time period. The fifth chapter makes suggestions leading to improving the economical situation of LST, a.s.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Lukas_Neumann.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_neumann_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_neumann_OP.PDFPosudek oponenta práce2,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_neuman.PDFPrůběh obhajoby práce165,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8428

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.