Název: Možnosti podnikání formou franchisingu
Další názvy: Business Opportunities through franchising
Autoři: Panáková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Šimek, Bohuslav
Oponent: Dvořáková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8429
Klíčová slova: franchising;franchisant;franchisor;franchisingová smlouva;čerpací stanice;pohonné hmoty
Klíčová slova v dalším jazyce: franchising;franchisee;franchiser;franchise contract;gas station;fuel
Abstrakt: Téma této bakalářské práce jsou "Možnosti podnikání formou franchisingu", jakožto moderní a specifické metody podnikání. Tento obchodní styl je velmi oblíbený po celém světě a představuje dynamicky se rozvíjející formu podnikání. Tato práce se zabývá nejprve teoretickou stránkou a základními pojmy okolo franchisingu, kdy charakterizuje také franchisingový trh v podmínkách České republiky a podpůrné nástroje pro tento styl podnikání. Obsahem druhé, praktické části, je konkrétní franchisingový projekt společnosti Benzina, s.r.o. Je zde představen franchisingový systém společnosti, možnosti budoucího rozvoje čerpací stanice a také rizika, která by tento rozvoj mohla limitovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor thesis is "Business Opportunitties through franchising", as a modern and specific method of business. This mercantile style is very popular all around the world and it represents dynamic developing form of business. At first, the thesis follow up the theoretical side and basic names of franchising, where franchise market in conditions of the Czech republic and tools for this type of business are characterized. The second, practical part, is about a concrete franchise project of company Benzina, Ltd. On this project are presented the franchise system of the company, opportunitties for next developement of the gas station and also the risks, that could endanger the developement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_panakova_VP.PDFPosudek vedoucího práce642,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_panakova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_panakova.PDFPrůběh obhajoby práce187,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8429

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.