Title: Možnosti podnikání formou franchisingu
Other Titles: Business Opportunities through franchising
Authors: Panáková, Veronika
Advisor: Šimek, Bohuslav
Referee: Dvořáková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8429
Keywords: franchising;franchisant;franchisor;franchisingová smlouva;čerpací stanice;pohonné hmoty
Keywords in different language: franchising;franchisee;franchiser;franchise contract;gas station;fuel
Abstract: Téma této bakalářské práce jsou "Možnosti podnikání formou franchisingu", jakožto moderní a specifické metody podnikání. Tento obchodní styl je velmi oblíbený po celém světě a představuje dynamicky se rozvíjející formu podnikání. Tato práce se zabývá nejprve teoretickou stránkou a základními pojmy okolo franchisingu, kdy charakterizuje také franchisingový trh v podmínkách České republiky a podpůrné nástroje pro tento styl podnikání. Obsahem druhé, praktické části, je konkrétní franchisingový projekt společnosti Benzina, s.r.o. Je zde představen franchisingový systém společnosti, možnosti budoucího rozvoje čerpací stanice a také rizika, která by tento rozvoj mohla limitovat.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is "Business Opportunitties through franchising", as a modern and specific method of business. This mercantile style is very popular all around the world and it represents dynamic developing form of business. At first, the thesis follow up the theoretical side and basic names of franchising, where franchise market in conditions of the Czech republic and tools for this type of business are characterized. The second, practical part, is about a concrete franchise project of company Benzina, Ltd. On this project are presented the franchise system of the company, opportunitties for next developement of the gas station and also the risks, that could endanger the developement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
BP_panakova_VP.PDFPosudek vedoucího práce642,32 kBAdobe PDFView/Open
BP_panakova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
BP_panakova.PDFPrůběh obhajoby práce187,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.