Název: Vzdělávací procesy v podniku
Další názvy: Educational processes in the company
Autoři: Pěnkavová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8432
Klíčová slova: vzdělávání;vzdělávací proces;veřejná správa;vzdělávání zaměstnanců;školení úředníků
Klíčová slova v dalším jazyce: education;educational process;public administration;education of employees;schooling of civil servants
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na vzdělávací procesy ve veřejné správě v rámci Městského úřadu v Radnicích. Městský úřad Radnice je instituce poměrně malé velikosti, vzhledem k počtu obyvatel města, pohybujícím se kolem 1 700 obyvatel. První část této bakalářské práce se zabývá teoretickým základem a byla zpracována z dostupné odborné literatury. Druhou část tvoří popis a analýza organizace i samotného vzdělávání. Hlavními zdroji informací pro tuto část byly osobní konzultace s vedoucími pracovníky, dotazníkové šetření a tzv. zákon o úřednících. Poslední části jsou návrhy opatření, které jsou výstupem této práce a měly by přispět k celkovému zlepšení situace v organizaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor?s thesis is focused on educational processes in public administration within Municipal Authority of Radnice. Municipal Authority of Radnice is quite small institution considering the number of population of the town which is about 1 700. The first part of the thesis is dealing with a theoretical basis and it was made from an available literature. The second part presents the description and the analysis of the organization as well as the education. Main sources of information for this part of the thesis were personal consultation with chief officers, questionnaire survey and so called law on civil servants. The last part is created of suggestions of measures which is the output of the thesis. They should contribute to total improvement of the situation in the organization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Penkavova.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_penkavova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_penkavova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_penkavova.PDFPrůběh obhajoby práce167,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8432

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.