Title: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti
Other Titles: The Analysis and Management of Costs in the Company
Authors: Písaříková, Veronika
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8435
Keywords: náklady;kalkulace;rozpočty
Keywords in different language: costs;calculations;budgets
Abstract: Předložená práce je zaměřená na analýzu řízení nákladů ve společnosti OLYMP Most. V první části práce je charakterizována společnost a dané odvětví podle klasifikace CZ NACE a jsou zde zhodnoceny základní ekonomické údaje o společnosti. Druhá část zahrnuje teoretické informace o nákladech a jejich členění a o jednotlivých způsobech řízení nákladů - kalkulace a rozpočty. V praktické části jsou analyzovány náklady a výnosy společnosti podle jednotlivých členění, je zde vytvořena nová kalkulace pro konkrétní typ výrobku a návrh rozpočtu nákladů a výnosů společnosti na rok 2013.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on analysis of cost management in the OLYMP Most company. In the first part, there is characteristic of this company and it´s industry according to CZ NACE classification. There are also evaluated basic economic figures of this company. Second part involves theoretical information about costs, their structure and individual methods of cost management - calculations and budgets. In practical part, there is analysis of costs and benefits of the company according to classifications. There is also created a new calculation for concrete type of the product and proposal of costs and benefits budget for 2013.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pisarikova_BP.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
BP_pisarikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
BP_pisarikova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
BP_pisarikova.PDFPrůběh obhajoby práce134,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8435

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.