Název: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti
Další názvy: The Analysis and Management of Costs in the Company
Autoři: Písaříková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Skálová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8435
Klíčová slova: náklady;kalkulace;rozpočty
Klíčová slova v dalším jazyce: costs;calculations;budgets
Abstrakt: Předložená práce je zaměřená na analýzu řízení nákladů ve společnosti OLYMP Most. V první části práce je charakterizována společnost a dané odvětví podle klasifikace CZ NACE a jsou zde zhodnoceny základní ekonomické údaje o společnosti. Druhá část zahrnuje teoretické informace o nákladech a jejich členění a o jednotlivých způsobech řízení nákladů - kalkulace a rozpočty. V praktické části jsou analyzovány náklady a výnosy společnosti podle jednotlivých členění, je zde vytvořena nová kalkulace pro konkrétní typ výrobku a návrh rozpočtu nákladů a výnosů společnosti na rok 2013.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is focused on analysis of cost management in the OLYMP Most company. In the first part, there is characteristic of this company and it´s industry according to CZ NACE classification. There are also evaluated basic economic figures of this company. Second part involves theoretical information about costs, their structure and individual methods of cost management - calculations and budgets. In practical part, there is analysis of costs and benefits of the company according to classifications. There is also created a new calculation for concrete type of the product and proposal of costs and benefits budget for 2013.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pisarikova_BP.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pisarikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pisarikova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pisarikova.PDFPrůběh obhajoby práce134,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8435

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.