Title: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Other Titles: Establishing of a business entity based on the realization of specific business plan
Authors: Pokorná, Lucie
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Šimek, Bohuslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8437
Keywords: podnikatel;společnost s ručením omezeným;založení podniku;podnikatelský plán
Keywords in different language: entrepreneur;limited liability company;establishing business;business plan
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem založení obchodní společnosti. Na základě srovnání byla vybrána společnost s ručením omezeným, která je nejoblíbenější formou podnikání v České republice. Cílem této práce je zpracování podnikatelského plánu nově zakládané společnosti a podrobnější popis jednotlivých kroků, které je nutné učinit pro založení společnosti. V plánu byly definovány cíle společnosti, které si stanovila na začátku podnikání. V rámci sestavení podnikatelského plánu byla provedena SWOT analýza a analýza rizik. Na základě výsledků byly předloženy návrhy a doporučení, jak se vyhnout hrozbám. Dále je sestaven finanční plán podnikatelského záměru.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concerned with questions in establishment of a trading company. Based on a prior comparison the limited liability company was chosen which the most favourite form of company is in the Czech Republic. The main aim of this bachelor thesis is to introduce and analyse the business plan of the company and comprehensive description of particular steps to establishment of company. When starting the business there were defined targets in the business plan. In order to map the business plan there have been made the SWOT analysis and the risk analysis. After careful consideration of all the results were presented suggestions and recommendations how to avoid risks. There is also presented a financial projection for the business plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lucie Pokorna 2013.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
BP_pokorna_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
BP_pokorna_OP.PDFPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
BP_pokorna.PDFPrůběh obhajoby práce160,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.