Název: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Další názvy: Establishing of a business entity based on the realization of specific business plan
Autoři: Pokorná, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8437
Klíčová slova: podnikatel;společnost s ručením omezeným;založení podniku;podnikatelský plán
Klíčová slova v dalším jazyce: entrepreneur;limited liability company;establishing business;business plan
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem založení obchodní společnosti. Na základě srovnání byla vybrána společnost s ručením omezeným, která je nejoblíbenější formou podnikání v České republice. Cílem této práce je zpracování podnikatelského plánu nově zakládané společnosti a podrobnější popis jednotlivých kroků, které je nutné učinit pro založení společnosti. V plánu byly definovány cíle společnosti, které si stanovila na začátku podnikání. V rámci sestavení podnikatelského plánu byla provedena SWOT analýza a analýza rizik. Na základě výsledků byly předloženy návrhy a doporučení, jak se vyhnout hrozbám. Dále je sestaven finanční plán podnikatelského záměru.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is concerned with questions in establishment of a trading company. Based on a prior comparison the limited liability company was chosen which the most favourite form of company is in the Czech Republic. The main aim of this bachelor thesis is to introduce and analyse the business plan of the company and comprehensive description of particular steps to establishment of company. When starting the business there were defined targets in the business plan. In order to map the business plan there have been made the SWOT analysis and the risk analysis. After careful consideration of all the results were presented suggestions and recommendations how to avoid risks. There is also presented a financial projection for the business plan.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Lucie Pokorna 2013.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pokorna_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pokorna_OP.PDFPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pokorna.PDFPrůběh obhajoby práce160,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8437

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.