Název: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Další názvy: Analysis of competitiveness of the chosen company
Autoři: Růžičková, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Šlechtová, Yvona
Oponent: Skálová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8441
Klíčová slova: konkurenceschopnost;SWOT analýza;finanční analýza;Textile Washing Company k. s
Klíčová slova v dalším jazyce: competitiveness;SWOT analysis;financial analysis;Textile Washing Company LP
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zhodnocení konkurenceschopnosti společnosti Textile Washing Company k. s. a navržení opatření, která mohou vést ke zvýšení konkurenceschopnosti této společnosti. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti konkurenceschopnosti a jsou uvedené vybrané metody, jak lze konkurenceschopnost měřit. Ve druhé kapitole této práce je popsán postup finanční analýzy v podniku. V praktické části je představen podnik Textile Washing Company k. s., na který je aplikována finanční analýza a SWOT analýza. V závěru této práce je zhodnocena konkurenceschopnost podniku Textile Washing Company k. s. a jsou uvedeny návrhy pro zlepšení konkurenceschopnosti společnosti, které vycházejí ze zpracované finanční a SWOT analýzy.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of the bachelor thesis is an evaluation of Textile Washing Company LP competitiveness and a recommendation of measures which can lead to its strengthening. In the theoretical part, fundamental concepts from the field of competitiveness have been defined and some methods, how competitiveness can be measured, have been stated. In the second chapter of the thesis a procedure of a financial analysis in a company has been described. In the practical part Textile Washing Company LP has been introduced and the financial and SWOT analyses have been used on it. In the conclusion of the thesis, the competitiveness of Textile Washing Company LP has been evaluated and some suggestions, which are based on the financial and SWOT analyses, have been indicated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Ruzickova Karolina.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_ruzickova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_ruzickova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_ruzickova.PDFPrůběh obhajoby práce141,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8441

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.