Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHofman, Jiří
dc.contributor.authorBorovičková, Petra
dc.contributor.refereeTaušl Procházková, Petra
dc.date.accepted2013-06-10
dc.date.accessioned2014-02-06T12:40:51Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:40:51Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier52959
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8444
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřila na podnikové výrobní procesy a zhodnocení jejich ekonomického přínosu pro společnost Lias Vintířov, LSM, k.s. Byly vysvětleny teoretické pojmy související s výrobou a provedena analýza výrobních procesů podniku. Na základě výsledků této analýzy byla identifikována úzká místa a navržena opatření a možnosti, jak zvýšit ekonomickou efektivnost podniku a představeného výrobního procesucs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectvýrobní podnikcs
dc.subjectvýrobní procescs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectKPI ukazatelecs
dc.titleAnalýza efektivnosti podnikových výrobních procesůcs
dc.title.alternativeAn analysis of the efficiency of business processesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the analysis of production of the company Lias Vintířov, LSM, k.s. There were explained the basic concepts related to the production activities of the enterprise and analysis of the production process was made in this bachelor thesis. Based on the results of the analysis were designed measures and options how to increase economic effectiveness of business as well as major production process.en
dc.subject.translatedproductionen
dc.subject.translatedproduction enterpriseen
dc.subject.translatedmanufacturing processen
dc.subject.translatedprocess managementen
dc.subject.translatedKPI indicatorsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Borovickova_.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
Borovickova v.pdfPosudek vedoucího práce552,34 kBAdobe PDFView/Open
Borovickova o.pdfPosudek oponenta práce631,85 kBAdobe PDFView/Open
Borovickova ob.pdfPrůběh obhajoby práce362,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.