Název: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Další názvy: Analysis of the competitiveness of a selected company
Autoři: Svobodová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Šlechtová, Yvona
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8449
Klíčová slova: konkurenceschopnost;konkurenční výhoda;Porterova analýza;analýza odvětví;zateplování a revitalizace budov
Klíčová slova v dalším jazyce: competitiveness;competitive advantage;Porter's five forces analysis;branch analysis;thermal insulation and the revitalization of buildings
Abstrakt: Tématem předložené práce je analýza konkurenceschopnosti stavebního podniku eSVe Stav s.r.o. v odvětví zateplování a revitalizací budov, prostřednictvím Porterovy analýzy pěti sil. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu konkurenceschopnost a metod používaných pro hodnocení konkurenceschopnosti podniků. V části praktické je popsána vybraná stavební společnost a následně je provedena Porterova analýza a predikce odvětví. V závěru jsou navrženy vhodné opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti, které by podnik v budoucnosti mohl uplatnit.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of my work is the analysis of the competitiveness of the eSVe Stav, s.r.o. construction company focused on the branch of thermal insulation and the revitalization of buildings. The analysis will be done using Porter's five forces. The work is divided in two parts - theoretical and the practical part. The theoretical part explains the competitiveness itself and the methods commonly used to rate it. The practical part first describes the selected construction company and then applies Porter's analysis of branch prediction. The final part proposes the recommendations leading to improve the company's competitiveness. These recommendations could be applied one day.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Tereza Svobodova, K09B0489P.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_svobodova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_svobodova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_svobodova.PDFPrůběh obhajoby práce169,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8449

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.