Název: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti
Další názvy: The analysis of cost management in the company
Autoři: Šabatová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Skálová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8450
Klíčová slova: kalkulace;náklady;optimalizace;rozpočty
Klíčová slova v dalším jazyce: calculations;costs;optimization;budgets
Abstrakt: Předložená práce je zaměřená na analýzu řízení nákladů ve společnosti TONDACH Česká republika s.r.o. Tato společnost se zabývá výrobou pálených střešních krytin, keramických i nekeramických doplňků a je považována za jednoho z největších výrobců na českém trhu. V bakalářské práci se prolíná část teoretická s částí praktickou. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány představení společnosti, dělením nákladů, analýze vývoje nákladových položek společnosti v posledních třech až pěti letech, kalkulacím, plánům a rozpočtům. Součástí práce je mimo jiné návrh rozpočtu společnosti pro rok 2013, zhodnocení vytvořené analýzy a navržená opatření, která by do budoucna mohla vést k úspoře a optimalizaci nákladů.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented thesis is focused on the analysis of cost management in the company TONDACH Česká republika s.r.o. The company is engaged in manufacturing clay roof coverings, ceramic and non-ceramic accessories and is considered one of the largest manufacturers in the Czech market. The thesis contains both theoretical and practical part. Individual chapters are aimed to the presentation of the company, cost allocation, analysis of the development of cost items in the company over the last three to five years, calculations, targets and budgets. The thesis includes among other things draft budget for year 2013, evaluation of presented analysis and proposed measures, which should lead to savings and cost optimization in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Sabatova.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_sabatova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_sabatova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_sabatova.PDFPrůběh obhajoby práce136,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8450

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.