Title: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti
Other Titles: The analysis of cost management in the company
Authors: Šabatová, Barbora
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8450
Keywords: kalkulace;náklady;optimalizace;rozpočty
Keywords in different language: calculations;costs;optimization;budgets
Abstract: Předložená práce je zaměřená na analýzu řízení nákladů ve společnosti TONDACH Česká republika s.r.o. Tato společnost se zabývá výrobou pálených střešních krytin, keramických i nekeramických doplňků a je považována za jednoho z největších výrobců na českém trhu. V bakalářské práci se prolíná část teoretická s částí praktickou. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány představení společnosti, dělením nákladů, analýze vývoje nákladových položek společnosti v posledních třech až pěti letech, kalkulacím, plánům a rozpočtům. Součástí práce je mimo jiné návrh rozpočtu společnosti pro rok 2013, zhodnocení vytvořené analýzy a navržená opatření, která by do budoucna mohla vést k úspoře a optimalizaci nákladů.
Abstract in different language: Presented thesis is focused on the analysis of cost management in the company TONDACH Česká republika s.r.o. The company is engaged in manufacturing clay roof coverings, ceramic and non-ceramic accessories and is considered one of the largest manufacturers in the Czech market. The thesis contains both theoretical and practical part. Individual chapters are aimed to the presentation of the company, cost allocation, analysis of the development of cost items in the company over the last three to five years, calculations, targets and budgets. The thesis includes among other things draft budget for year 2013, evaluation of presented analysis and proposed measures, which should lead to savings and cost optimization in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Sabatova.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFView/Open
BP_sabatova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
BP_sabatova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
BP_sabatova.PDFPrůběh obhajoby práce136,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.