Title: Nákup jako součást výrobního procesu
Other Titles: Purchase as a part of production process
Authors: Ťažká, Markéta
Advisor: Leicherová, Veronika
Referee: Zahradníčková, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8451
Keywords: nákup;nákupní proces;dodavatel;zásoby;řízení zásob;skladování
Keywords in different language: purchase;purchasing process;supplier;supplies;supply management;stocking
Abstract: Cílem bakalářské práce je popsat jednotlivé oblasti nákupu společnosti LASSELSBERGER, s. r. o., charakterizovat řízení zásob a skladování této společnosti, dále identifikovat a analyzovat problémové oblasti, jež se ve společnosti vyskytují při současném systému nákupu a které omezují výrobu, a v konečném důsledku navrhnout opatření vedoucí k zefektivnění nákupního procesu. V celé práci se prolíná teoretická část s praktickou částí. Cílem propojení je poukázat na možné odlišnosti jednotlivých oblastí, které popisuje odborná literatura a jak jsou jednotlivé oblasti řešeny v konkrétní společnosti. V úvodní části bakalářská práce je představena společnost LASSELSBERGER, s. r. o., významný český výrobce keramických dlaždic, obkladaček a dekorací. V neposlední řadě jsou charakterizovány zásoby, jejich řízení a skladování. Závěr práce je věnovaný vyhodnocení celého nákupního procesu a návrhům pro zlepšení současné situace v podniku.
Abstract in different language: The aim of the Bachelor thesis is to describe the particular fields of purchase within a company LASSELSBERGER Ltd., and to define its supply and stock management. Further, it seeks to identify and analyse the complex areas that occur in current purchasing system and that impede an appropriate production. In the upshot it proposes measures that could lead to more efficient purchasing process. The theoretical and practical parts are blended together, which aims at illustrating the possible differences of the particular areas described in specialized publications, and at the same time how these differences are solved in the company. The introduction of the thesis presents the company LASSELSBERGER Ltd., an important Czech producer of the ceramic flooring, wall tiles and decorations. Subsequently, it deals with the issue of purchase and its individual phases. Last but not least the supplies, their management and storage are characterized. The concluding part is dedicated to the evaluation of the whole purchasing process and it suggests guidance for improvement of a current situation in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Marketa Tazka, 2013.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
BP_tazka_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
BP_tazka_OP.PDFPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
BP_tazka.PDFPrůběh obhajoby práce154,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.