Název: Nákup jako součást výrobního procesu
Další názvy: Purchase as a part of production process
Autoři: Ťažká, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Leicherová, Veronika
Oponent: Zahradníčková, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8451
Klíčová slova: nákup;nákupní proces;dodavatel;zásoby;řízení zásob;skladování
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;purchasing process;supplier;supplies;supply management;stocking
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je popsat jednotlivé oblasti nákupu společnosti LASSELSBERGER, s. r. o., charakterizovat řízení zásob a skladování této společnosti, dále identifikovat a analyzovat problémové oblasti, jež se ve společnosti vyskytují při současném systému nákupu a které omezují výrobu, a v konečném důsledku navrhnout opatření vedoucí k zefektivnění nákupního procesu. V celé práci se prolíná teoretická část s praktickou částí. Cílem propojení je poukázat na možné odlišnosti jednotlivých oblastí, které popisuje odborná literatura a jak jsou jednotlivé oblasti řešeny v konkrétní společnosti. V úvodní části bakalářská práce je představena společnost LASSELSBERGER, s. r. o., významný český výrobce keramických dlaždic, obkladaček a dekorací. V neposlední řadě jsou charakterizovány zásoby, jejich řízení a skladování. Závěr práce je věnovaný vyhodnocení celého nákupního procesu a návrhům pro zlepšení současné situace v podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the Bachelor thesis is to describe the particular fields of purchase within a company LASSELSBERGER Ltd., and to define its supply and stock management. Further, it seeks to identify and analyse the complex areas that occur in current purchasing system and that impede an appropriate production. In the upshot it proposes measures that could lead to more efficient purchasing process. The theoretical and practical parts are blended together, which aims at illustrating the possible differences of the particular areas described in specialized publications, and at the same time how these differences are solved in the company. The introduction of the thesis presents the company LASSELSBERGER Ltd., an important Czech producer of the ceramic flooring, wall tiles and decorations. Subsequently, it deals with the issue of purchase and its individual phases. Last but not least the supplies, their management and storage are characterized. The concluding part is dedicated to the evaluation of the whole purchasing process and it suggests guidance for improvement of a current situation in the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Marketa Tazka, 2013.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_tazka_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_tazka_OP.PDFPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_tazka.PDFPrůběh obhajoby práce154,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8451

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.