Název: Efektivní nákup, prodej a kooperace podniků
Další názvy: Effective purchase, sale and co-operation of the company
Autoři: Turková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Skálová, Petra
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8455
Klíčová slova: nákup;prodej;kooperace
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;sales;cooperation
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na popis a analýzu oblasti nákupu, prodeje a kooperace ve zvolené firmě Saint-Gobain Sekurit ČR, spol. s r.o., zejména na oblast nákupu. V úvodu je charakterizována zvolená společnost, její vznik, historie, základní informace o společnosti a čím se zabývá. Teoretická část se prolíná s praktickou v celé práci, po charakterizování firmy následuje popis prodeje, kooperace a nákupu ve společnosti a podrobná analýza oblasti nákupu. Na závěr práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení nalezeného problému v oblasti nákupu a závěr celé práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on the description and analysis of the area of purchasing, sales and cooperation in selected company Saint-Gobain Sekurit ČR, spol. s r.o., in particular in the area of purchase. In the introduction, is characterized by the company, its origin, history, basic information about the company and what it deals with. The theoretical part is intertwined with practical work throughout, after characterizing the company followed by a description of the sales, purchase and cooperation within the company, and a detailed analysis of the area of purchasing. At the conclusion of the work are given suggestions for improvement of the problem in relation to the purchase, and then close the whole work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka Saint-Gobain Sekurit.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_turkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_turkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_turkova.PDFPrůběh obhajoby práce171,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8455

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.