Title: Efektivní nákup, prodej a kooperace podniků
Other Titles: Effective purchase, sale and co-operation of the company
Authors: Turková, Hana
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Šimek, Bohuslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8455
Keywords: nákup;prodej;kooperace
Keywords in different language: purchase;sales;cooperation
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na popis a analýzu oblasti nákupu, prodeje a kooperace ve zvolené firmě Saint-Gobain Sekurit ČR, spol. s r.o., zejména na oblast nákupu. V úvodu je charakterizována zvolená společnost, její vznik, historie, základní informace o společnosti a čím se zabývá. Teoretická část se prolíná s praktickou v celé práci, po charakterizování firmy následuje popis prodeje, kooperace a nákupu ve společnosti a podrobná analýza oblasti nákupu. Na závěr práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení nalezeného problému v oblasti nákupu a závěr celé práce.
Abstract in different language: The thesis focuses on the description and analysis of the area of purchasing, sales and cooperation in selected company Saint-Gobain Sekurit ČR, spol. s r.o., in particular in the area of purchase. In the introduction, is characterized by the company, its origin, history, basic information about the company and what it deals with. The theoretical part is intertwined with practical work throughout, after characterizing the company followed by a description of the sales, purchase and cooperation within the company, and a detailed analysis of the area of purchasing. At the conclusion of the work are given suggestions for improvement of the problem in relation to the purchase, and then close the whole work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka Saint-Gobain Sekurit.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
BP_turkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
BP_turkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
BP_turkova.PDFPrůběh obhajoby práce171,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.