Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorVacíková, Janacs
dc.contributor.authorŽihlová, Janacs
dc.contributor.refereeDvořáková, Janacs
dc.date.accepted2013-06-07cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:39Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:39Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier53006cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8463
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na posouzení ekonomického přínosu zavedených motivačních faktorů ve společnosti Eurosoftware, s. r. o. a na návrh opatření vedoucí k efektivnějšímu motivačnímu programu. V první části práce je charakterizována společnost Eurosoftware, s. r. o. a její podnikatelské okolí. Další část práce obsahuje charakteristiku současných motivačních faktorů ve společnosti a jejich přínos. Dále jsou popsány úkoly v rámci motivační politiky podniku a motivační program společnosti. Poslední část vyhodnocuje spokojenost (nespokojenost) zaměstnanců společnosti se současným stavem motivování na základě dotazníkového šetření a je navrženo opatření, které by mělo vést k vyšší efektivitě.cs
dc.format62 s. (76 429 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectmotivační programcs
dc.subjectstimulacecs
dc.titleEkonomické posouzení přínosů motivačního programu v podnikucs
dc.title.alternativeEconomic Assessment of Benefits of Incentive Program in Companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor thesis is intent on assessing the economic benefits of established motivating factors in company Eurosoftware, s. r. o. and the design of measures leading to more effective motivational program. In the first part is characterize company Eurosoftware, s. r o. and its business area. Another part contains a characteristic of contemporary motivational factors in the company and their contribution. The following describes the tasks within motivational policy and incentive program in the company. Last part assesses satisfaction (dissatisfaction) employees of the current state of motivation on the basis of survey and suggested actions that should lead to greater efficiency.en
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedmotivational programmeen
dc.subject.translatedstimulationen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Zihlova 2013.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zihlova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zihlova_OP.PDFPosudek oponenta práce388,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zihlova.PDFPrůběh obhajoby práce195,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8463

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.