Title: Aplikace japonských metod řízení v podnikových procesech
Other Titles: Application of Japanese management techniques in business processes
Authors: Kšírová, Helena
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Januška, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8491
Keywords: kanban;štíhlá výroba;TPS;Kaizen;just in time;jidoka
Keywords in different language: kanban;lean manufacturing;TPS;Kaizen;just in time;jidoka
Abstract: Bakalářská práce pojednává o základních metodách japonského řízení a zaměřuje se na jejich aplikaci do podnikových procesů firmy Witte Nejdek, spol. s r.o. Práce obsahuje analýzu pracoviště týmu garnitur pomocí metod štíhlé výroby. Na základě těchto operací bylo nalezeno úzké místo, kterým se stala linka zapalování z důvodu nárůstu požadavků na garnitury Audi A1. Následně bylo toto místo odstraněno a mezi montážními linkami Audi a VW a linkou zapalování se zavedl systém kanban. S tím souvisí návrh kanbanových karet, tabule a layoutu umístění a součástí kapitoly je i zhodnocení dopadů po zavedení toho systému. Další kapitola se zabývá zajištěním neustálého zlepšování neboli metodou kaizen a zaměřuje se na dodržování tzv. 5S. Dále kapitola popisuje zabezpečování kvality na tomto pracovišti. Závěr práce obsahuje srovnání japonského a českého stylu řízení a chování zaměstnanců a rozdíly mezi aplikací japonských metod řízení v nejdeckém podniku a v japonských firmách.
Abstract in different language: The thesis deals with basic methods of Japanese management techniques and focuses on their application into the business processes of Witte Nejdek. It includes analysis of garnitures team by using lean manufacturing methods. Based on this analysis the constriction of ignition assembly line was found which was caused by increasing demand for Audi A1 garnitures. Afterwards this constriction was removed by introducing the kanban system between the assembly lines of Audi and VW and ignition assembly lines. Along with this system a draft of kanban cards, board and placement layout were designed and furthermore the impacts of this method were assessed. The next chapter covers a system of continuous improvement of the kaizen method and it focuses on observance by using a tool 5S. Furthermore this chapter describes the quality of production in the team of garnitures. The end of the thesis includes a study of the behavior of Japanese employees and management in comparison to Czech employees and management, it also deals with the application of Japanese management techniques at Witte Nejdek and how they differ from those in Japan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K09B0396P_Helena Ksirova_BP_Aplikace japonskych metod rizeni v podnikovych procesech.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Ksirova v.pdfPosudek vedoucího práce541,42 kBAdobe PDFView/Open
Ksirova o.pdfPosudek oponenta práce559,01 kBAdobe PDFView/Open
Ksirova ob.pdfPrůběh obhajoby práce391,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.