Název: Aplikace japonských metod řízení v podnikových procesech
Další názvy: Application of Japanese management techniques in business processes
Autoři: Kšírová, Helena
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8491
Klíčová slova: kanban;štíhlá výroba;TPS;Kaizen;just in time;jidoka
Klíčová slova v dalším jazyce: kanban;lean manufacturing;TPS;Kaizen;just in time;jidoka
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o základních metodách japonského řízení a zaměřuje se na jejich aplikaci do podnikových procesů firmy Witte Nejdek, spol. s r.o. Práce obsahuje analýzu pracoviště týmu garnitur pomocí metod štíhlé výroby. Na základě těchto operací bylo nalezeno úzké místo, kterým se stala linka zapalování z důvodu nárůstu požadavků na garnitury Audi A1. Následně bylo toto místo odstraněno a mezi montážními linkami Audi a VW a linkou zapalování se zavedl systém kanban. S tím souvisí návrh kanbanových karet, tabule a layoutu umístění a součástí kapitoly je i zhodnocení dopadů po zavedení toho systému. Další kapitola se zabývá zajištěním neustálého zlepšování neboli metodou kaizen a zaměřuje se na dodržování tzv. 5S. Dále kapitola popisuje zabezpečování kvality na tomto pracovišti. Závěr práce obsahuje srovnání japonského a českého stylu řízení a chování zaměstnanců a rozdíly mezi aplikací japonských metod řízení v nejdeckém podniku a v japonských firmách.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with basic methods of Japanese management techniques and focuses on their application into the business processes of Witte Nejdek. It includes analysis of garnitures team by using lean manufacturing methods. Based on this analysis the constriction of ignition assembly line was found which was caused by increasing demand for Audi A1 garnitures. Afterwards this constriction was removed by introducing the kanban system between the assembly lines of Audi and VW and ignition assembly lines. Along with this system a draft of kanban cards, board and placement layout were designed and furthermore the impacts of this method were assessed. The next chapter covers a system of continuous improvement of the kaizen method and it focuses on observance by using a tool 5S. Furthermore this chapter describes the quality of production in the team of garnitures. The end of the thesis includes a study of the behavior of Japanese employees and management in comparison to Czech employees and management, it also deals with the application of Japanese management techniques at Witte Nejdek and how they differ from those in Japan.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
K09B0396P_Helena Ksirova_BP_Aplikace japonskych metod rizeni v podnikovych procesech.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ksirova v.pdfPosudek vedoucího práce541,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ksirova o.pdfPosudek oponenta práce559,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ksirova ob.pdfPrůběh obhajoby práce391,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8491

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.