Title: Efektivní nákup a prodej podniku
Other Titles: Effective purchase and sale of business
Authors: Oravcová, Monika
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Zahradníčková, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8494
Keywords: nákup;nákupní proces;prodej
Keywords in different language: purchase;purchasing process;sell
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na oblast nákupu a prodeje ve společnosti ROTAREX PRAHA, s. r. o. Cílem této práce je charakterizovat nákup a prodej ve vybraném podniku, stanovit nedostatky a navrhnout jejich zlepšení. Tato práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola popisuje společnost ROTAREX PRAHA, s. r. o. V další kapitole je charakterizován nákup a analýza nákupního oddělení ve společnosti. Ve třetí kapitole jsou popsány prodejní činnosti a návrh na zlepšení za účelem dosažení vyšší efektivity.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is focused on section of purchasing and selling at company ROTAREX PRAHA s.r.o. The goal of this thesis is to describe purchase and sell in selected company, determine deficiencies and propese their improvements. This thesis is devided into several chapters. The first charter describes the company ROTAREX PRAHA s.r.o. The next chapter describes purchase and analysis of the purchasing department. The third chapter describes selling processes and proposal to improve of efficiency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka prace.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Oravcova v.pdfPosudek vedoucího práce531,74 kBAdobe PDFView/Open
Oravcova o.pdfPosudek oponenta práce554,76 kBAdobe PDFView/Open
Oravcova ob.pdfPrůběh obhajoby práce364,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.