Název: Efektivní nákup a prodej podniku
Další názvy: Effective purchase and sale of business
Autoři: Oravcová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Zahradníčková, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8494
Klíčová slova: nákup;nákupní proces;prodej
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;purchasing process;sell
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na oblast nákupu a prodeje ve společnosti ROTAREX PRAHA, s. r. o. Cílem této práce je charakterizovat nákup a prodej ve vybraném podniku, stanovit nedostatky a navrhnout jejich zlepšení. Tato práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola popisuje společnost ROTAREX PRAHA, s. r. o. V další kapitole je charakterizován nákup a analýza nákupního oddělení ve společnosti. Ve třetí kapitole jsou popsány prodejní činnosti a návrh na zlepšení za účelem dosažení vyšší efektivity.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis is focused on section of purchasing and selling at company ROTAREX PRAHA s.r.o. The goal of this thesis is to describe purchase and sell in selected company, determine deficiencies and propese their improvements. This thesis is devided into several chapters. The first charter describes the company ROTAREX PRAHA s.r.o. The next chapter describes purchase and analysis of the purchasing department. The third chapter describes selling processes and proposal to improve of efficiency.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka prace.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oravcova v.pdfPosudek vedoucího práce531,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oravcova o.pdfPosudek oponenta práce554,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oravcova ob.pdfPrůběh obhajoby práce364,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8494

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.