Název: Efektivní nákup podniku
Další názvy: Effective purchase
Autoři: Štěpán, Petr
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Skálová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8495
Klíčová slova: balanced scorecard;klíčové ukazatele výkonnosti;indikátor výkonnosti;nákup;efektivita;nákupní proces
Klíčová slova v dalším jazyce: balanced scorecard;key performance indicators;productivity indicator;performance indicator;purchase;efficiency;purchase process
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na popis nákupních procesů ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a na změření efektivity vybraných procesů. V práci jsou zpracovány teoretické poznatky k tématům nákup podniku, balanced scorecard a klíčové indikátory výkonnosti na základě odborné literatury. Dále jsou definovány procesy nákupu ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. V praktické části práce je sestaven klíčový indikátor výkonnosti a indikátor výkonnosti pro vybrané oblasti nákupu. Pomocí těchto indikátorů je změřena výkonnost nákupu lahví, plechovek a služby stravování.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s thesis is focused on the description of purchase processes at Plzeňský Prazdroj corp. and on the measuring of efficiency of chosen processes. Theoretical knowledge of purchase of the company, balanced scorecard and indicators of performance had been made in conformity with expert literature. Furthermore are defined the purchase processes at Plzeňský Prazdroj corp. In the practical part is compiled the key performance indicator and the performance indicator for a selected area of purchase. Based on these indicators is measured the efficiency of these purchase domains.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Efektivni nakup podniku.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stepan v.pdfPosudek vedoucího práce525,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stepan o.pdfPosudek oponenta práce288,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stepan ob.pdfPrůběh obhajoby práce297,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8495

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.