Title: Efektivní nákup podniku
Other Titles: Effective purchase
Authors: Štěpán, Petr
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8495
Keywords: balanced scorecard;klíčové ukazatele výkonnosti;indikátor výkonnosti;nákup;efektivita;nákupní proces
Keywords in different language: balanced scorecard;key performance indicators;productivity indicator;performance indicator;purchase;efficiency;purchase process
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na popis nákupních procesů ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a na změření efektivity vybraných procesů. V práci jsou zpracovány teoretické poznatky k tématům nákup podniku, balanced scorecard a klíčové indikátory výkonnosti na základě odborné literatury. Dále jsou definovány procesy nákupu ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. V praktické části práce je sestaven klíčový indikátor výkonnosti a indikátor výkonnosti pro vybrané oblasti nákupu. Pomocí těchto indikátorů je změřena výkonnost nákupu lahví, plechovek a služby stravování.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis is focused on the description of purchase processes at Plzeňský Prazdroj corp. and on the measuring of efficiency of chosen processes. Theoretical knowledge of purchase of the company, balanced scorecard and indicators of performance had been made in conformity with expert literature. Furthermore are defined the purchase processes at Plzeňský Prazdroj corp. In the practical part is compiled the key performance indicator and the performance indicator for a selected area of purchase. Based on these indicators is measured the efficiency of these purchase domains.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efektivni nakup podniku.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Stepan v.pdfPosudek vedoucího práce525,6 kBAdobe PDFView/Open
Stepan o.pdfPosudek oponenta práce288,26 kBAdobe PDFView/Open
Stepan ob.pdfPrůběh obhajoby práce297,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.